Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 22 εγγραφών

3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας - Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα

 • 09/11/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα για τους Φορείς ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με CPV: 90524400-0 και αριθμό διακήρυξης: 07/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Η...

424 ΓΝΣΕ - Ανακοινώσεις έξι (6) Διαγωνισμών για την Προμήθεια Ιατρικών Υλικών

 • 07/11/2018
Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια των κάτωθι Διαγωνισμών για την προμήθεια ιατρικών υλικών. H καταληκτική ημερωμηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι στις 19 Νοε. 2018, 13:00. Μόνο α  Διαγωνισμός "Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης" είναι στις 12 Νοε. 2018, 13:00.  ...

3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης

 • 05/11/2018
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας καθώς και των Φορέων ΠΦΥ (Κέντρων Υγείας) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 19-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00....

«ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» ΜΚΟ - Πρόσκληση για Προσφορές για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνης» με αριθμό 01/2018

 • 02/11/2018
Η «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» ΜΚΟ η οποία εδρεύει στη Κατερίνη, Θεσσαλονίκης 82,Τ.Κ. 60134, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνης» για τα διαμερίσματα που μισθώνει στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί καθώς και για τα οχήματα που χρησιμοποιεί. Η κ...

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών Έτους 2019» Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

 • 01/11/2018
Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και λ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης» Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος

 • 01/11/2018
H Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές,  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»  που απαιτείται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη θέρμανση των κτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως και των δομών της (Εκκλησιαστικό Γηροκομείο,  Καθημε...


3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας – Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Οικιακού Τύπου Ψυγείων (Τεμ. 17)

 • 25/10/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας οικιακού τύπου ψυγείων μεσαίου μεγέθους για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ποσότητας δεκαεπτά (17) τεμαχίων με CPV: 39711130-9 και αριθμό διακήρυξης: 25/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Ημ. Λήξ...

3η ΥΠΕ Μακεδονίας - Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ Το.Μ.Υ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – (ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)»

 • 12/10/2018
Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412//2016 για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ Το.Μ.Υ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – (ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)» Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 05-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:...

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4

 • 10/10/2018
Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ (ΚΥ), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , με CPV: 3019764...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR