Ακολουθήστε μας:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ο.Ε & Ε.Ε)


Από 4 Απρ 2011 έχει αλλάξει ο νόμος περί σύστασης εταιριών σε ότι αφορά ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ.
Οι συστάσεις των Ο.Ε & Ε.Ε εταιριών γίνονται στο Επιμελητήριο από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ). Αυτό σημαίνει ότι ο συναλλασσόμενος δεν απευθύνεται σε καμία άλλη υπηρεσία και όλα γίνονται  στο Επιμελητήριο δηλαδή :


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. Καταστατικό σύστασης της εταιρίας
2. Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας των εταίρων
3. Μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση
4. Έντυπα που αφορούν τη φορολογικής εικόνα της επιχείρησης (δλδ ορισμός νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας, κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ), ποσοστά εταίρων στη εταιρία, κεφάλαιο της εταιρίας, εφορία που θα ανήκει η εταιρία, βιβλία που θα τηρούνται, τρόπος που θα τηρούνται Μ3,Μ7,Μ8)
Η Υπηρεσία Μιας Στάσης ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και αν όλα είναι εντάξει ξεκινά τη διαδικασία σύστασης της εταιρίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


1. Καταχώρηση βασικών στοιχείων των εταίρων
2. Φορολογικός και ασφαλιστικός έλεγχος των εταίρων
3. Εγγραφή εταίρου στον ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε) αν απαιτείται
4. Εγγραφή στο Επιμελητήριο
5. Έκδοση αριθμού ΓΕ.Μ.Η (Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων)
6. Έκδοση ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
7. Σύνταξη της τελικής βεβαίωσης σύστασης (αποστολή στο Πρωτοδικείο)
Η παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε) που αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι Συμβολαιογράφοι (Υπηρεσίες Μιας Στάσης)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν η υπό σύσταση Ο.Ε, Ε.Ε,Ε.Π.Ε Ή Α.Ε χρειάζεται ειδική αδειοδότηση από άλλους φορείς για τη λειτουργία της, τότε καταθέτει Αίτηση στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ στο Επιμελητήριο Πιερίας για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ αφού εκδώσει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ στην υπό σύσταση εταιρία μετά ακολουθείται ο παλιός τρόπος σύστασης της. δλδ Πρωτοδικείο, Εφορία (για έκδοση ΑΦΜ) και μετά εγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Δείτε παρακάτω τον κατάλογο των Κ.Α.Δ που εκπίπτουν από την  Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Πληροφορίες : κος Φάτσης Στέργιος (Τηλ. 24210 94700)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροσκομιζόμενα έγγραφα
ΚΑΔ που εμπίπτουν της ΥΜΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

How happy are you with our services?

  Not happy at all

  You should improve your services

  Your services are great, keep up good workHow do you like our new website?

  I don't like it at all, the old one was better

  It is ok, nothing special

  Great job, I like it very much

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR