αρχική σελίδα
Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  RSS 2.0 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 630 KVA ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Κ. ΜΗΛΙΑΣ (13o ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ).

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ..... (06/07/2017)

περισσότερα »

Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016

Ενημέρωση μελών σχετικά με την υπʼ αρ. Φ15/οικ.62588/754/2-6-2017 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016». ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Ενημέρωση μελών για εγκύκλιο 4 περί μη υποχρέωσης έκδοσης αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας

Ενημέρωση σχετικά με την Εγκύκλιο 4 της ΓΓΥ που αφορά εταιρείες με αντικείμενο «Εφοδιαστική» (Logistics) ως προς την δυνατότητα να διαθέτουν μηχάνημα έργου είδους περονοφόρου εντός της ιδιοκτησίας τους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη έκδοσης άδεια και πινακίδων κυκλ. Σε περίπτωση που υπάρχουν κάτοχοι τέτοιων μηχανημάτων έργου και πληρούν τις προϋποθέσεις της ΥΑ με αρ. 1032/166/5-2-2013 (ΦΕΚ τ.Β' 519) καλούνται να διαβιβάσουν με αίτησή τους τις άδειες και τις πινακίδες κυκλοφορίας ώστε να διαγραφού..... (16/06/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια "Ζεστών μεσημεριανών σχολικών γευμάτων για μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης"

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται, στις αμέσως επόμενες ημέρες, να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια «Ζεστών μεσημεριανών σχολικών γευμάτων για μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (30/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΕΤΑΣ)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (16/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) ττροκειμένου να προχωρήσει στην αποκατάσταση της κεραμοσκεπής στο ΚΥ Κουφαλίων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα .αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας),προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο κι ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά στη Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας),Αριστοτέλους 16, TK 54623,Θεσσαλονίκη. Δείτε το συνημμένο αρχείο...... (16/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Πιερίας απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για σύναψη συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης και διαδικασίας ενημέρωσης για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και είσπραξης συνδρομών από τα μέλη του (18/04/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ)

Αντικείμενο του διαγωνισμού: «Προμήθεια Υποδημάτων (Ημιάρβυλα – Ασφαλείας Τύπου S3)» (31/03/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

Διακήρυξη Υπ. Αριθμ. 2/17 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Νωπών Κρεάτων για Ανάγκες Εστιατορίου Μονάδος (29/03/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   Το Επιμελητήριο Πιερίας απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για σύναψη συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης και διαδικασίας ενημέρωσης για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και είσπραξης συνδρομών από τα μέλη του. Η διάρκεια της συνεργασίας, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής του συνεργάτη θα καθοριστεί από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνε..... (13/12/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Πλήρωσης µίας (1) θέσης Ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.Π.∆.∆.)

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.Π.∆.∆.) που εδρεύει στην Κατερίνη Π.Ε. Πιερίας, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση µίας (1) θέσης ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη, µε σχέση εργασίας σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε διάρκεια από την υπογραφή της σύµβασης έως το πέρας της θητείας του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:... (23/11/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη για διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια με αγορά συστήματος ανταλλαγής δεδομένων-προσυνοριακής εικόνας ανάμεσα στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.του Υπουργείου Εσωτερικών&Διοικητικής Ανασυγκρότησης&του συντονιστικού κέντρου Βουλγαρίας

Διακήρυξη για διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια με αγορά συστήματος ανταλλαγής δεδομένων-προσυνοριακής εικόνας ανάμεσα στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης & του συντονιστικού κέντρου Βουλγαρίας   Δείτε εδώ την υπ' αριθ. 20/2016 Διακήρυξη  του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας   Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές..... (04/11/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού της 350 ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΟ1Ε6-6ΝΡ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 600 Προσφύγων και Μεταναστών, που στεγάζονται στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της εταιρείας FRAKAROR του Δήμου Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο Πλαίσιο Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟ1Ε6-6ΝΡ..... (04/11/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Πλήρωσης µίας (1) θέσης Ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.Π.∆.∆.)

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.Π.∆.∆.) που εδρεύει στην Κατερίνη Π.Ε. Πιερίας, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση µίας (1) θέσης ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη, µε σχέση εργασίας σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε διάρκεια από την υπογραφή της σύµβασης έως το πέρας της θητείας του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:... (13/10/2016)

περισσότερα »

ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Προκηρύξεις πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών: 1) προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, 2) προμήθεια συμβατών τόνερ και μελανιών εκτυπωτών και 3) προμήθεια χαρτιού φωτοτυπίας (13/10/2016)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.13.16 ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ ΜΕ ΑΔΑ 7ΧΟ46-1ΓΣ

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού, με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης(catering) 600 Προσφύγων-Μεταναστών που θα στεγαστούν στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της εταιρείας FRAKAROR του Δήμου Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης, προς Κάλυψη Έκτακτης Κατεπείγουσας και Απρόβλεπτης Ανάγκης στο Πλαίσιο Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης. (30/09/2016)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το ΓΝ ΚΑτερίνης - ΨΤ θα αξιοποιήσει πιλοτικά ηλεκτρονική εφαρμογη Προμηθειών compareONE, προκειμένου να διεξάγει με απόλυτα Ηλεκτρονικό τρόπο έρευνες αγοράς και συλλογή οικονομικών προσφορών. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στις εταιρίες - προμηθευτές του Νοσοκομείου αποκλειστικά μέσω Internet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης. Για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο http://www.cosmo..... (29/09/2016)

περισσότερα »

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομική υποστήριξη από έμπειρους δικηγόρους του κλάδου. Ενημέρωση του κάθε μέλους καταστήματος με ιστοσελίδα η οποία είναι και μοναδική με πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για τα πάντα. Στήριξη από την Διοίκηση σε όλα τα θέματα σε κάθε συνάδελφο μέλος. Ειδική στήριξη στα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Α.Ε.Π.Ι. κτλ ) από έμπειρο αναλυτή και σχολιαστή πνευματικών δικαιωμάτων κ.α.. (08/09/2016)

περισσότερα »

«Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού Διαστήματος Εξήντα (60) Ημερών σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Κτιριακό Συγκρότημα «COMPLEX A» στο Κτήμα « Γ. και Γ. ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ» στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης»

«Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού Διαστήματος Εξήντα (60) Ημερών σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Κτιριακό Συγκρότημα «COMPLEX A» στο Κτήμα « Γ. και Γ. ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ» στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης» (10/08/2016)

περισσότερα »

Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης ατόμων που στεγάζονται στο Κέντρο Ανοιχτής ∆ομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο χώρο πρώην ψυχιατρείο «ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ»

διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης ατόμων που στεγάζονται στο Κέντρο Ανοιχτής ∆ομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο χώρο πρώην ψυχιατρείο «ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», προς κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές) (10/08/2016)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Από το τμήμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4403/2016 (Α΄125), η προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών κατά τα προβλεπόμενα στα Προεδρικά διατάγματα: 112/2012 (Α΄197), 113/2012 (Α΄198), 114/2012 (Α΄199), 115/2012 (Α΄200) και 1/2013 (Α΄3), ορίζεται η 31-12-2016.Καλούνται οι αδειούχοι:1. Υδραυλικοί,2. Χειριστές μηχανημάτων έργου,3. Τεχνικοί καύσης,4. Μηχανικοί εγκαταστά..... (05/08/2016)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΕΕ: ΝΕΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4321/2015

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους, που τηρούν τη ρύθμιση Ν.4321/2015, ότι η δόση 31/03/2016 θα καταβληθεί προσαυξημένη, σύμφωνα με το νέο επιτόκιο αποπληρωμής (5,05%) Ν.4336/2015. Για το νέο ποσό δόσης, θα αποσταλεί ατομικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους ασφαλισμένους. (17/03/2016)

περισσότερα »

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Η Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ισραήλ, πληροφορεί ότι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εξ ονόματος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔ Εμπορίου), εγκαινιάζει μία δεύτερη έρευνα των φορέων της ΕΕ που ενδιαφέρονται για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) σε τρίτες χώρες. Επισημαίνουμε ότι παρόμοιες έρευνες είχαν πραγματοποιηθεί από την ίδια ΓΔ Εμπορίου κατά το παρελθόν, με  πιο πρόσφατη το 2014, τα α..... (16/03/2016)

περισσότερα »

Οδηγός Εφαρμογής Νομοθεσίας για τα Ανυψωτικά Μηχανήματα

Οδηγός Εφαρμογής Νομοθεσίας για τα Ανυψωτικά Μηχανήματα όπως έχει αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και το ΦΕΚ 2062/Β/23.08.2013 για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. (08/02/2016)

περισσότερα »

Η υποχρέωση για υποβολή αποδεικτικού υποβολής δήλωσης Φ.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ.

Υπενθυμίζουμε ότι ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στοιχείο στο Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών και η καταχώρηση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο, με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών προς το Γ.Ε.ΜΗ. (14/08/2015)

περισσότερα »

Εγχειρίδιο Εξαγωγών

Στο πλαίσιο του έργου TRAWBOR εκπονήθηκε από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις εξαγωγικές και δυνητικά εξαγωγικές επιχειρήσεις, το «Εγχειρίδιο Εξαγωγών». Το Εγχειρίδιο αυτό διευκολύνει τον επιχειρηματία αναλύοντας τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει σε όλα τα στάδια διεθνοποίησης της επιχείρησής του, με έμφαση σε τελωνειακά και φορολογικά θέματα. (24/11/2014)

περισσότερα »

Εκ νέου ενημέρωση περί επιβολής κυρώσεων για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση

(29/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα της Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας κατηγορία Προκηρύξεις. (22/05/2014)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης στην κατηγορία Προκηρύξεις (Προσλήψεων - Διαγωνισμών Έργων - Προμηθειών - Εκπόνησης Μελετών). (15/05/2014)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Τελευταία Νέα - Νέες Προκηρύξεις-Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου) (21/08/2015)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στην κατηγορία Προκηρύξεις. (05/11/2013)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης (πρώην Ψ.Ν.Π.Ο) στην κατηγορία Προκηρύξεις Προμηθειών (05/11/2013)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείο Έδεσσας στην κατηγορία Προμήθειες όπου ανατρώνται (Διαγωνισμοί - Εξωσυμαβατικά) (05/06/2014)

περισσότερα »

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας στην κατηγορία Προμήθειες - Συμβάσεις (15/02/2016)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στην κατηγορία Διαγωνισμοί. (31/01/2014)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας στην κατηγορία Διαγωνισμοί (27/05/2014)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "Οπωροκηπευτικων για τις ανάγκες συσσιτίου των Μονάδων της ΧΧIV ΤΘΤ και και της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Λιτοχώρου" (29/07/2016)
Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού Διαστήματος Εξήντα (60) Ημερών σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Κτήματος Ηρακλή Νομού Πιερίας (01/07/2016)
Προκήρυξης Διαγωνισμού - Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης 200 Ατόμων - ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ (08/06/2016)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ (01/06/2016)
ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Νωπής Τσιπούρας Ιχθυοτροφείου με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (13/05/2016)
ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ (10/05/2016)
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ειδών Αρτοποιίας - ΚΕΔΑ (20/04/2016)
Προμήθεια Ειδών Οπωρολαχανικών Προς Κάλυψη Αναγκών Εστιατορίου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ (12/04/2016)
Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθμ. 9/2016 για την Προμήθεια Ειδών Σάντουιτς Προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ (05/04/2016)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (24/03/2016)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Αναζήτηση στο Μητρώο
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αναζήτηση στο Μητρώο
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ