ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 625 εγγραφών

424 ΓΣΝΕ - Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύστημα παρακολούθησης)

 • 12/10/2021
Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύστημα παρακολούθησης)», CPV: 33195100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00€), συ...

Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού απο την Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) για την Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ.

 • 24/09/2021
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/211. α. Αναθέτουσα Αρχή: Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206 ΠΑΥ)2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς απο το 424 ΓΣΝΕ για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων»

 • 24/09/2021
Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων» Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς απο το 424 ΓΣΝΕ για την «Προμήθεια ενός ηλεκτρικού παλετοφόρου 1,5 ton και ανταλλακτικής μπαταρίας λιθίου 48V/20Ah»

 • 24/09/2021
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια ενός ηλεκτρικού παλετοφόρου 1,5 ton και ανταλλακτικής μπαταρίας λιθίου 48V/20Ah» Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:...

Διακήρυξη διαγωνισμού απο το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» για την ανάθεση του έργου « Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων »

 • 24/09/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ » για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών. Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:...

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει διαγωνισμό για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «υποστήριξη φορητού οπλισμού»

 • 24/09/2021
Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «υποστήριξη φορητού οπλισμού» με «ανοιχτή διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011. Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:...

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.

 • 24/09/2021
Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:...

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει διαγωνισμό για το υποπρόγραμμα «χρηματοδοτική μίσθωση Συστημάτων Εξομοίωσης Τακτικών Εμπλοκών (ΣΕΤΕ) αρμάτων LEO 2A4 - LEO1A5 για διάστημα 2 ετών.

 • 24/09/2021
Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «χρηματοδοτική μίσθωση Συστημάτων Εξομοίωσης Τακτικών Εμπλοκών (ΣΕΤΕ) αρμάτων LEO 2A4 - LEO1A5 για διάστημα 2 ετών». Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:...

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια Απαραίτητων αντιβιοτικών, ταινίες προσδιορισμού MIC για μύκητες, MBL και ESBL καθώς και τεστ ανίχνευση αντιγόνων για την ασφαλή λειτουργία της Μ.Ε.Θ.

 • 24/09/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια Απαραίτητων αντιβιοτικών, ταινίες προσδιορισμού MIC για μύκητες, MBL και ESBLκαθώς και τεστ ανίχνευση αντιγόνων για την ασφαλή λειτουργία της Μ.Ε.Θ. Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:...

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει διαγωνισμό για την Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών.

 • 23/09/2021
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 29358/19-07-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΣΙΟΡ1Ο-0ΘΠ) Απόφασης, Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (CPV: 42512200-0, Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου) για τις ανάγκες των...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr 
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2021 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR