Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 61 εγγραφών

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων

 • 21/02/2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων των Κτιρίων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας,  με ...


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • 14/02/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Καβάλας - Δράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, οι οποίοι διατηρούν το...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την πιο ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών του χειρουργείου»

 • 14/02/2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 4/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την πιο ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών του χειρουργείου», CPV: 33162100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (20.274,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

 • 06/02/2019
Έρευνα Αγοράς Υπ. Αριθυ. 3/2019 για την Προυήθεια Ειδών Φρέσκων Οπωρολαχανικών Προς Κάλυψη Αναγκών Εστιατορίου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ. Έρευνα αγοράς με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Τιμής του εκάστοτε ισχύοντος Δελτίου Τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Περιφερειακής...

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 • 04/02/2019
Σας γνωρίζουμε ότι, η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Νωπών κρεάτων και πουλερικών για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος κρεοπωλείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ)»...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: «Γάντια χειρουργικά και εξεταστικά»

 • 04/02/2019
«Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γάντια χειρουργικά και εξεταστικά» (cpv 33141420-0 χειρουργικά γάντια), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.995,21€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»....

Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Παγωτών

 • 04/02/2019
Σας γνωρίζουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργειαΣυνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ)σχετικό, που θα αφορά στην προμήθεια:«Παγωτών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων καιΥπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης της 88 ΣΔΙ»...

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 52/18

 • 04/02/2019
Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής ΠροσφορώνΔιαγωνισμού Δ. 52/181. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. Δ.52/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16,– με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας...

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Παρασκευασμάτων Αυτών

 • 30/01/2019
Σας γνωρίζουμε ότι η 8 Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία (8 Μ/Π ΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια:«Νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - Υπηρεσιών της (Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) π...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR