ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 530 εγγραφών

Δελτίο προκηρύξεων Νοεμβρίου δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία

 • 30/11/2020
Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.15/2020.    Σημειώνεται ότι, το δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ – Σκοπίων, στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο: ...

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία - Τεύχος Νοεμβρίου 2020

 • 30/11/2020
Κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.aqora.mfa.gr/. Τα μέλη που ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκή...

Π.Ε. Πιερίας - Προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 • 27/11/2020
H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών & εξαρτημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοι...

Π.Ε. Πιερίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών απολύμανσης

 • 27/11/2020
Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για την ...

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. Λούκας Ράχης Πιερίας Ο.Π. - Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή εκτελεστικού(ών) οργανισμού(ών) για την προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε τρίτες χώρες

 • 19/11/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. Λούκας Ράχης Πιερίας Ο.Π. είναι Συντονιστής του πολυπρογράμματος 101015762 - EU Orchards of Taste που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση τον Ιούνιο 2020 στα πλαίσια του Καν (ΕΕ) 1144/2014 και των Καν (Ε...

Π.Ε. Πιερίας - Βελτιστοποίηση, με­τάφραση σε έξι ξένες γλώσσες (Σερβικά, Ρώσικα, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Γερμανικά, Πολωνικά) και στην επανεκτύπωση του τουριστικού οδηγού της Π.Ε. Πιερίας

 • 19/11/2020
Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τι­μής, για την β...

Δ. Κατερίνης - Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών

 • 17/11/2020
Ο Δήμος Κατερίνης διακηρύττει ότι 9/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό Δημοπρασία [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση των παρακάτω έργων με τίτλους: ...

Δ. Δίου-Ολύμπου - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2021

 • 17/11/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου - Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2021. ...

1η Στρατιά - Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των κυλικείων - ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας

 • 16/11/2020
Το 485 Τάγμα Διαβιβάσεων της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ/B2 προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας. Η ετήσια εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες τετρακόσια...


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2020 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR