ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 574 εγγραφώνΚΕΔΑ/ΣΚ - Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του

  • 27/04/2021
Το ΚΕΔΑ/ΣΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων προς κάλυψη αναγκών ...

ΚΕΔΑ/ΣΚ - Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του

  • 27/04/2021
Το ΚΕΔΑ/ΣΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτ...

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του οφθαλμολογικού ιατρείου του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Αλεξάνδρειας

  • 14/04/2021
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του οφθαλμολογικού ιατρείου του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Αλεξάνδρειας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-04-2021 και ώρα...

Δ. Δίου-Ολύμπου - Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων - συσκευαστήριο - μεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών

  • 12/04/2021
Ο Δήμαρχος ∆ίου-Ολύµπου διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 30.000,00τ.µ. εντός του κτήµατος 12 της Κοινότητας Λιτοχώρου, µε σκοπό την κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων-συσκευαστήριοµεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών, για χρονικό διάστηµα είκ...


Γ.Ν. Κατερίνης - Προμήθεια υγρών καυσίμων

  • 12/04/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2021 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (συστ.αριθ.108032 με σφραγισμένες προσφορές (αρ. 6/11-3-2021 απόφαση ΔΣ.), για την ανάδειξη προμηθευτών πο...

Γ.Ν. Κατερίνης - Προμήθεια ποικίλων έντυπων υλικών

  • 12/04/2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια «ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (CPV 22900000-9). ...

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος - Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης

  • 05/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ H Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και συγκεκριμένα βενζίνη αµόλυβδ...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr 
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2021 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR