Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 189 εγγραφών

Δήμος Δίου-Ολύμπου - Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου

 • 19/08/2019
Αγαπητά μέλη,  σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Δίου Ολύμπου διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 και 2...

Δήμος Κατερίνης - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019

 • 16/08/2019
Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό του ά.117 του ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίω...

Δήμος Δίου-Ολύμπου - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου»

 • 12/08/2019
Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε ότι ο δήμος Δίου-Ολύμπου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τί...

Π.Ε.Πιερίας - Τμηματική αποκατάσταση οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.Πιερίας

 • 12/08/2019
Αγαπητά μέλη, Σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε.Πιερίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τμηματική αποκατάσταση οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.Πιερίας», Με προϋπολογισμό ...

Π.Ε.Πιερίας - Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού συμφωνίας πλαισίου προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων έργου & μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε.Πιερίας

 • 12/08/2019
Αγαπητά μέλη, Σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε.Πιερίας διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με την διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών, καθώς και συντήρηση – επισκευή – μετασκευή – εκσυγχρονισμό οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε.Πιερίας για το έτος 2019. Ημερομηνία έναρξης υπ...

Δήμος Κατερίνης - Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας

 • 12/08/2019
Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κατερίνης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α....

Δήμος Κατερίνης - Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

 • 02/08/2019
Ο δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής: ...

Δήμος Κατερίνης - Συντήρηση και επισκευη σχολικών κτιρίων και αυλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας

 • 02/08/2019
Αγαπητά μελη, σας ενημερώνουμε οτι ο Δήμος Κατερίνης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευ...

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) - Ιατρικό Αναλώσιμο Υλικό - CPV 33140000-3

 • 02/08/2019
Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια «Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού - CPV 33140000-3» για τις ανάγκες τριμήνου των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προσκαλεί όσους δραστηριοπο...

Δήμος Κατερίνης - Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων

 • 01/08/2019
Αγαπητά μέλη,  σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κατερίνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων», προϋπολογισμού 40.688,07 ευρώ πλέον 5.977,01 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 46.665,08 ευρώ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές κα...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2019 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR