Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 86 εγγραφών


Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης διαγωνισμού

  • 18/04/2019
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης» (cpv 90921000-9 υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.510,97€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έ...

Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • 18/04/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  που αφορά  στην ανάθεση της εγκατάστασης δύο (2) αυτόματων πωλητών (ενός (1) ζεστών & κρύων ροφημάτων και ενός (1) snaks) στo Κέντρα Υγείας Σκύδρας  αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ....

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕΡ

  • 16/04/2019
Περίληψη διακήρυξης που αφορά  τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 03/2019 για την προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών εκτυπωτικών μηχανών (ΤΟΝΕΡ/ ΜΕΛΑΝΙΑ/ DRUM) για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβά...


Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού δημοσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

  • 12/04/2019
Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί: Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο τη Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δέκα (10) Οχημάτων Πολιτικού Τύπου Χρονικής Διάρκειας Πέντε (5) ετών, με Δικαίωμα Εξαγοράς τους (option) μετά το Τέλος της Μίσθωσης, Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Ενενήντα Τριών Χι...

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

  • 12/04/2019
Αντικείμενο του διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωσης/εκμετάλλευσης των κυλικείων και του εστιατορίου του 251 ΓΝΑ, καθώς και των κυλικείων της Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ», έναντι καταβολής μηνιαίου μισθώματος....

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • 12/04/2019
Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 61/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), ...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • 12/04/2019
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει - τιμής, για την  προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος  2019. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • 05/04/2019
Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού  με αριθμό διακήρυξης 59/2019 για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας», CPV:45300000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR