Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 11 έως 20 από το σύνολο των 93 εγγραφών

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕΡ

  • 16/04/2019
Περίληψη διακήρυξης που αφορά  τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 03/2019 για την προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών εκτυπωτικών μηχανών (ΤΟΝΕΡ/ ΜΕΛΑΝΙΑ/ DRUM) για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβά...


Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού δημοσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

  • 12/04/2019
Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί: Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο τη Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δέκα (10) Οχημάτων Πολιτικού Τύπου Χρονικής Διάρκειας Πέντε (5) ετών, με Δικαίωμα Εξαγοράς τους (option) μετά το Τέλος της Μίσθωσης, Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Ενενήντα Τριών Χι...

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

  • 12/04/2019
Αντικείμενο του διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωσης/εκμετάλλευσης των κυλικείων και του εστιατορίου του 251 ΓΝΑ, καθώς και των κυλικείων της Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ», έναντι καταβολής μηνιαίου μισθώματος....

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • 12/04/2019
Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 61/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), ...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  • 12/04/2019
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει - τιμής, για την  προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος  2019. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • 05/04/2019
Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού  με αριθμό διακήρυξης 59/2019 για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας», CPV:45300000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • 05/04/2019
Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7° ΤΜ προκηρύσσει 2° Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια 7.950 Μέτρων Υφάσματος «Μπαραθέα Χειμερινό Β/Π Ν° 330 πλ. 1,50», για την Κάλυψη Αναγκών Οπλιτών Σ/Ν, Μαθητών - Εξερχομένων Ανθλγών ΣΣΑΣ, του ΓΕΕΘΑ/ΜΛΣΝ και Στελεχών Κοινών Σωμάτων ΝΟΜ και ΟΕ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής...


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • 03/04/2019
Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ, για τις ετήσιες ανάγκες των Δομών Υγείας (Κέντρων Υγείας και Ιατρείων), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR