Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 11 έως 20 από το σύνολο των 86 εγγραφών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • 05/04/2019
Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7° ΤΜ προκηρύσσει 2° Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια 7.950 Μέτρων Υφάσματος «Μπαραθέα Χειμερινό Β/Π Ν° 330 πλ. 1,50», για την Κάλυψη Αναγκών Οπλιτών Σ/Ν, Μαθητών - Εξερχομένων Ανθλγών ΣΣΑΣ, του ΓΕΕΘΑ/ΜΛΣΝ και Στελεχών Κοινών Σωμάτων ΝΟΜ και ΟΕ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής...


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • 03/04/2019
Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ, για τις ετήσιες ανάγκες των Δομών Υγείας (Κέντρων Υγείας και Ιατρείων), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • 02/04/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ετήσια προμήθεια χαρτιού καρδιογράφου για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) [CPV: 22993300-0].Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο π...


Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού)

  • 27/03/2019
ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ«ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην: «Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων - Στρατιωτ...

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού)

  • 27/03/2019
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 1. Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (δ)σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδών υπόδησης για κάλυψη αναγκών σπουδαστών – στριών ΣΣΑΣ Έτους 2019.2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 04 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη...

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

  • 27/03/2019
Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί: Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Διαχείρισης Συστήματος Διαχειρίσεως Επικοινωνιών του ΠΝ, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 241.935,48 €, Άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Μαΐου 2019, η...


Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, για τη σύναψη σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών

  • 13/03/2019
Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, για τη σύναψη σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών «Ετήσιας συντήρησης μηχανημάτων του Νοσοκομείου», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (109.3...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR