Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 21 έως 30 από το σύνολο των 61 εγγραφών

Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός

 • 21/01/2019
Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/70 ΤΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Σκοπό την Προμήθεια «Μικροϋλικών Ένδυσης» για την Υλοποίηση της Παραγωγικής Διαδικασίας του 700 ΣΕ, για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ-ΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης π...

Ηλεκτρονικός Aνοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός

 • 11/01/2019
Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια Μηνιγγίτιδας) για Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ), με κριτήριο ανάθεσης Συμφωνίας Πλαίσιο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (Π.Τ.) κατά είδος των υλικών, σύμφωνα με το τεύ...

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

 • 11/01/2019
Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί: Ανοικτό Ηλεκτρονικό ΜειοδοτικόΔιαγωνισμό για την Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης (Συγκεκριμένα των Εκμεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας) στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ, Χρονική...

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού δημοσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

 • 10/01/2019
Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων-πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Καβάλας - Δράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη)»....

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού

 • 10/01/2019
Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.02/19 (Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ2), με ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, με Δικαίωμα Αγοράς μετά τη Λήξη της Μισθωτικής Περιόδου). Υπ. Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • 07/01/2019
Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου Η/Ζ και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων, εγκαταστάσεων ΥΠΑ....

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 • 17/12/2018
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων με κιγκλιδώματα στην κτιριακή υποδομή του Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς (ΚΑΚΤΑ)....

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • 17/12/2018
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού σε Κρατικούς Αερολιμένες....

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Προϊόντα υγιεινής από χαρτί- χαρτοβάμβακα CPV:33771000-5» «Σύριγγες-Βελόνες CPV: 33141310-6» και «Ράμματα CPV: 33141126-9»

 • 17/12/2018
«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Προϊόντα υγιεινής από χαρτί- χαρτοβάμβακα CPV:33771000-5» «Σύριγγες-Βελόνες CPV: 33141310-6» και «Ράμματα CPV: 33141126-9», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.151,75 με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικο...

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ' Αριθμ: 56/18 Ανοικτού Διαγωνισμού

 • 17/12/2018
Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/70 ΤΜ προκηρύσσει Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικής Μεταφοράς Προσωπικού από Ελλάδα στη Νήσο Κύπρο και Αντιστρόφως με έναν Οικονομικό Φορέα, με Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της βέλ...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR