Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 21 έως 30 από το σύνολο των 86 εγγραφών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κοντομάνικων φανελών παραλλαγής δάσους

  • 13/03/2019
Συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια κοντομάνικων φανελών παραλλαγής δάσους προς κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών έτους 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (73.950,00€). ΔΕΙΤΕ ΤΟ...Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

  • 26/02/2019
Σας γνωρίζουμε ότι, η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (στ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ» Συνημμένα η υπ’ αριθ. 2/2019 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης)...

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

  • 26/02/2019
Το Γ. Ν. Ζακύνθου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΤην Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθειαΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ (CPV 33141110-4, «Επίδεσμοι») (KAE 1311)ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV 33141760-5,) (KAE 1311)Πιθανής προϋπ. δαπάνης 7.356,28 € προ ΦΠΑ ή 8.312,59 € συμπ....

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων

  • 21/02/2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων των Κτιρίων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας,  με ...


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • 14/02/2019
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Καβάλας - Δράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, οι οποίοι διατηρούν το...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την πιο ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών του χειρουργείου»

  • 14/02/2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 4/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την πιο ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών του χειρουργείου», CPV: 33162100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (20.274,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ...

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

  • 06/02/2019
Έρευνα Αγοράς Υπ. Αριθυ. 3/2019 για την Προυήθεια Ειδών Φρέσκων Οπωρολαχανικών Προς Κάλυψη Αναγκών Εστιατορίου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ. Έρευνα αγοράς με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Τιμής του εκάστοτε ισχύοντος Δελτίου Τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Περιφερειακής...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR