Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 21 έως 30 από το σύνολο των 189 εγγραφών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά στην εξάμηνη προμήθεια καυσίμων κίνησης

  • 17/07/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ: 31579/16-07-2019 και αριθμ πρωτ διαβιβαστικού 31580/16-07-2019 που αφορά στην εξάμηνη προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη), για τις ανάγκες των οχημάτων των φορέων ΠΦΥ (ΚΥ Κρ. Βρύσης, ΚΥ Δεσκάτης, ΚΥ Σερβίων, ΚΥ Σιάτιστας, ΚΥ Αμυνταίου, ΚΥ Αριδαίας και ΚΥ Άρνισσας), της 3ης...

Προμήθεια δύο (02) πολυμηχανημάτων

  • 17/07/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια δύο (02) πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προυπολογισμού δαπάνης 2.976 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήτιο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι...Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»

  • 15/07/2019
Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια «Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής», CPV:33197000-7 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας  δεκαέξι  χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (16.317,41€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Γ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • 15/07/2019
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 43140/2.11.2018 (ΑΔΑ:Ψ7Ζ5ΟΡ1Ο-ΨΧ2) Απόφασης,Προκηρύσσει Γ΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγ...

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού

  • 15/07/2019
Διενέργεια  δημόσιου ανοικτού  πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου του Ν. Γιαννιτσών, με κριτήριο αξιολόγησης το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα. Ελάχιστο προσφερόμενο μηνίαιο μίσθωμα: Εννιά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ  (9.270,00€). ...

Προμήθεια ανταλλακτικών διαφόρων ειδών Πληροφορικής καθώς και λοιπού εξοπλισμού Πληροφορικής

  • 09/07/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια ανταλλακτικών διαφόρων ειδών Πληροφορικής καθώς και λοιπού εξοπλισμού Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της  3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και Τοπικές Ομάδες Υγείας) αρμοδιότητας της 3ης ...ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2019 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR