Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 21 έως 30 από το σύνολο των 384 εγγραφών

Δ. Δίου-Ολύμπου - Προμήθεια ελαιολιπαντικών  για τον Δήμο για τα έτη 2020, 2021 και 2022

 • 09/12/2019
Προμήθεια ελαιολιπαντικών  για τον Δήμο Δίου Ολύμπου για τα έτη 2020, 2021 και 2022 Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Δίου – Ολύμπου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). Η κύρια  δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενική Δημόσια Υπηρεσία. Στοιχεία Επικοινωνίας– Οι προσ...

Δ. Δίου-Ολύμπου - «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε. Λιτοχώρου»

 • 09/12/2019
Ο Δήμος ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ διακηρύττει, τη με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν4412/2016, επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε. Λιτοχώρου». Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησ...

Π.Ε. Πιερίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας για την προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δύο (2) ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου για το έτος 2020

 • 06/12/2019
Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών, για την προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δύο (2) ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας για το έτ...

Π.Ε. Πιερίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών

 • 05/12/2019
Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών, των ταχυδροµικών υπηρεσιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, καθώς και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας για το έτος 2020, µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά ...

Δήμος Κατερίνης - Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από καιρικά φαινόμενα σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Τριλόφου Δ.Ε. Ελαφίνας

 • 05/12/2019
Ο δήμoς Κατερίνης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από καιρικά φαινόμενα σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Τριλόφου Δ.Ε. Ελαφίνας» εκτιμώμενης αξίας 35.282,26 ευρώ εκτός ΦΠΑ. Το έργο εμπ...

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) - Προμήθεια Εξυπηρετητή, λογισμικού Συστημάτων Πληροφορικής και λοιπών για το Computer Room της Κεντρικής Υπηρεσίας

 • 05/12/2019
Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό για την προμήθεια Εξυπηρετητή, λογισμικού Συστημάτων Πληροφορικής και λοιπών για το Computer Room της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας. Ημερομηνία διενέργειας στις 20.12.2019 ημέρα Παρασ...

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) - Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανών

 • 03/12/2019
Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανών (μελάνια toners και drums) για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας με Αρ. Διακήρυξης Νο.07/2019. Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 13-12-2019 και ώρα 23...

Δήμος Κατερίνης - Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών προσώπων του

 • 25/11/2019
Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης, προϋπολογισμού 220.916,25€ πλέον 29.332,72€ Φ.Π.Α., σύνολο 250.248,97€. Τα είδη της προμήθειας είναι: Είδη παντοπωλείου ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 24.060,00 € πλέον ΦΠΑ Είδη κρεοπωλείου ΟΠΠΑΠ,...

Π.Ε. Πιερίας – Συντήρηση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, φαξ , πολυµηχανηµάτων και εκτυπωτών

 • 25/11/2019
Συντήρηση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, φαξ, πολυµηχανηµάτων και εκτυπωτών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.720,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσου...

Π.Ε. Πιερίας – Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • 25/11/2019
Προµήθεια ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πιερίας. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.944,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 27-11-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ. ...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2020 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR