ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εμφάνιση 11 έως 12 από το σύνολο των 12 εγγραφών

Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ συμμετέχει το Επιμελητήριο Πιερίας

  • 08/12/2015
Το ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας...

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προς κατακύρωση του έργου «Δράσεις της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. για την προβολή της περιοχής εφαρμογής LEADER νομού Πιερίας»

  • 28/09/2015
Σας κοινοποιούμε το 3ο Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών που αφορά τον έλεγχο της υποβληθήσας οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LEADER ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER Ν.Πιερίας το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αρ. 8/25-9-2015 Πρακτικό Δ.Σ. της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr 
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2021 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR