Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7° ΤΜ προκηρύσσει 2° Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια 7.950 Μέτρων Υφάσματος «Μπαραθέα Χειμερινό Β/Π Ν° 330 πλ. 1,50», για την Κάλυψη Αναγκών Οπλιτών Σ/Ν, Μαθητών - Εξερχομένων Ανθλγών ΣΣΑΣ, του ΓΕΕΘΑ/ΜΛΣΝ και Στελεχών Κοινών Σωμάτων ΝΟΜ και ΟΕ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών ευρώ (80.613,00 €) άνευ Φ.Π.Α 24%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR