Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) - Ιατρικό Αναλώσιμο Υλικό - CPV 33140000-3

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια «Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού - CPV 33140000-3» για τις ανάγκες τριμήνου των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 872/30-07-2019 (Α∆Α: ΩΩΨ5ΟΡΕΠ-∆ΡΩ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ) Απόφαση ∆ιοικητή περί έγκρισης ∆ιενέργειας της παραπάνω προμήθειας με προϋπολογισμό δαπάνης 24.302,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθεια «Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού - CPV 33140000- 3» για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-08-2019 και ώρα 14.00 μμ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΙατρικό Αναλώσιμο Υλικό - CPV 33140000-3

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2020 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR