Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Π.Ε. Πιερίας - Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων έργου & μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε.Πιερίας

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η Π.Ε.Πιερίας διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με την διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών, καθώς και συντήρηση – επισκευή – μετασκευή – εκσυγχρονισμό οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε.Πιερίας για το έτος 2019.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/08/2019 και ώρα 07:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/09/2019 και ώρα 15:00

Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: 04/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00

Ο προϋπολογισµός για τα πέντε (5) Τµήµατα, ανέρχεται στο ποσό των 59.625,00€ χωρίς ΦΠΑ και 73.935,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

 

Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ.Κ. 60132 ΕΛΛΑ∆Α GR125

Τηλέφωνο

2351351246, 2351351245

Φαξ

2351351241

Αρµόδιος για πληροφορίες

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων Π.Ε. Πιερίας — Τµήµα Προµηθειών Ταχ. ∆/νση: 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 – Κατερίνη

Θωµαή Πιπερίδου, προϊσταµένη

e-mail: t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr

Αναστασία Χανδόλια, εισηγήτρια

e-mail: a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pkm.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2020 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR