Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Γ.Ν. Κατερίνης / Ψυχιατρικός Τομέας - Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Συρίγγων

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Ψυχιατρικού τομέα ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης (την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την προµήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Κατερίνης – Ψυχιατρικού Τομέα.O προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 28.225,81€ χωρίς ΦΠΑ ή 35.000,00 € µε Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 23.10.2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκοµείου, από την αρµόδια επιτροπή.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στο τμήμα Προµηθειών του Γ. Ν. Κατερίνης, µέχρι την ημερομηνία 23-10-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11,00. Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγισθούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας. Διεύθυνση: 6ο χιλ. Κατερίνης –Αρωνά, 60100 Κατερίνη. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2351350347, 2351352849, 2351350375, http://www.psynpo.gr ΕΜΑΙL: promithieskx@1142.syzefxis.gov.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΣυνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Συρίγγων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2020 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR