Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Δήμος Κατερίνης - Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών προσώπων του

Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης, προϋπολογισμού 220.916,25€ πλέον 29.332,72€ Φ.Π.Α., σύνολο 250.248,97€.

Τα είδη της προμήθειας είναι:

 1. Είδη παντοπωλείου ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 24.060,00 € πλέον ΦΠΑ
 2. Είδη κρεοπωλείου ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 12.310,00 € πλέον ΦΠΑ,
 3. Κοτόπουλα ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 5.030,00 € πλέον ΦΠΑ
 4. Τυροκομικά ΟΠΠΑΠ, πρ/σμού 11.556,00 € πλέον ΦΠΑ
 5. Γαλακτοκομικά ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 6.390,00 € πλέον ΦΠΑ
 6. Είδη αρτοποιείου ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 19.600,00 € πλέον ΦΠΑ
 7. Οπωρολαχανικά ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 25.224,00 € πλέον ΦΠΑ
 8. Είδη ζαχαροπλαστείου ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 1.456,10 € πλέον ΦΠΑ
 9. Ελαιόλαδο ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 6.600,00 € πλέον ΦΠΑ
 10. Είδη παντοπωλείου για εκδηλώσεις ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 2.733,50 € πλέον ΦΠΑ
 11. Γάλα προσωπικού ΟΠΠΑΠ, ενδ. πρ/σμού 14.810,40 € πλέον ΦΠΑ
 12. Είδη παντοπωλείου ΔΗΚΕΔΗΚ ενδ. πρ/σμού 20.037,45 € πλέον ΦΠΑ
 13. Είδη κρεοπωλείου ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 7.358,00 € πλέον ΦΠΑ
 14. Κοτόπουλα ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 4.354,00 € πλέον ΦΠΑ
 15. Τυροκομικά – Γαλακτομικά ΔΗΚΕΔΗΚ, πρ/σμού 24.999,75 € πλέον ΦΠΑ
 16. Είδη αρτοποιείου ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 16.704,20 € πλέον ΦΠΑ
 17. Οπωρολαχανικά ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 12.167,85 € πλέον ΦΠΑ
 18. Είδη ζαχαροπλαστείου ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 1.865,00 € πλέον ΦΠΑ
 19. Ελαιόλαδο ΔΗΚΕΔΗΚ, ενδ. πρ/σμού 3.660,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 20.11.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 29.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρομήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2020 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR