Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - Ταμείο Εγγυοδοσίας

Δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) ύψους 100 εκ. ευρώ  για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.

Το EIF θα λειτουργεί ως ο Εγγυητής έως το 70-80% νέων δανειακών συμβάσεων που θα χορηγηθούν από Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς της χώρας, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας με το EIF μετά από σχετική πρόσκληση.

Με την ολοκλήρωση της ανοικτής διαδικασίας επιλογής, θα υπογραφούν Συμβάσεις μεταξύ του EIF και των αντίστοιχων Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) που θα επιλεγούν με τους ακριβείς όρους υλοποίησης.

Επιλέξιμες για εγγύηση από το Ταμείο Εγγυήσεων θα είναι νέες δανειακές συμβάσεις σε ΜΜΕ που θα πληρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΠΑΝΕΚ. Τα δάνεια θα μπορούν να εκταμιεύονται άπαξ ή σταδιακά.

Τα 100 εκ. ευρώ ΔΔ του Ταμείου αναμένεται να οδηγήσουν σε δάνεια 500 εκ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2020 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR