Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Γ.Ν. Κατερίνης - Προμήθεια σε φωτοευαίσθητο ή θερμογραφικό χαρτί και χαρτόνι

To Γ.Ν. Κατερίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια σε φωτοευαίσθητο ή θερμογραφικό χαρτί και χαρτόνι, συνολικού προϋπολογισμού 6.842,20 με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, 6ο χιλ. Κατερίνης - Αρωνά από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 07-07-2020 και ώρα 14.30 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η συμφερότερη προσφορά, αποκλειστικά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr, στη Διαύγεια, καθώς και στο Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2020 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR