ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) - Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης

Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις  ανάγκες των φορέων Π.Φ.Υ.  των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας  αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.598,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 30/2020 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατά ποσότητες και προϋπολογισμό η οποία μπορεί να παραταθεί επιπλέον έως και έξι (6) μήνες έως την εξάντληση των ποσοτήτων.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι: Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 14:30

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠεριληπτική Διακήρυξη - Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2021 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR