Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

4η ΥΠΕ: Προμήθεια Γάζας και Επιδεσμικού υλικού

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 23/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Γάζας και Επιδεσμικού υλικού» (cpv: 33141110-4, – Επίδεσμοι, cpv: 33141114-2, Ιατρική γάζα), για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης […]

Επίσημη Παρουσίαση της Μελέτης (Master Plan) με θέμα: «Διερεύνηση της Προοπτικής, των Δυνατοτήτων & των Τρόπων Αξιοποίησης του Ολύμπου σε Αναπτυξιακή Κατεύθυνση» από το Επιμελητήριο Πιερίας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, έχουν την τιμή και την χαρά να παρουσιάσουν σε επίσημη εκδήλωση στους πολίτες της Πιερίας, την ολοκληρωμένη μελέτη (Master Plan), με θέμα: «Διερεύνηση της Προοπτικής, των Δυνατοτήτων & των Τρόπων Αξιοποίησης του Ολύμπου σε Αναπτυξιακή Κατεύθυνση» την Κυριακή 9 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 […]

79η ΑΔΤΕ: Προμήθεια αλεύρων

Ανακοινώνουμε ότι η 79η ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΜΥΚΑΛΗ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ, με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια αλεύρων», για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης της 79 ΑΔΤΕ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής. ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: α. 15612120-8: Κοινό αλεύρι […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Ιατρικά Αέρια)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 36/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με θέμα: «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Ιατρικά Αέρια)». Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (51.968,40€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός χειρουργείου)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 23/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός χειρουργείου)». Κύριο CPV: 33162100-4 – Εξοπλισμός χειρουργείου Δευτερεύον CPV: 33162200-5 (Εργαλεία Χειρουργείου) Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά […]

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/ΜΥ FOB AKTIOY: Προμήθεια παγωτών

Ανακοινώνουμε ότι η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/ΜΥ FOB AKTIOY/ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ. με την υπ’ αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα: «Προμήθεια παγωτών», για κάλυψη αναγκών ΜΥ FOB AKTION, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας οχτώ (8) μηνών. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα προκύπτει από το […]

424 ΓΣΝΕ: Επισκευή του στεφανιογράφου ARTIS ZEE FLOOR του Αιμοδυναμικού Τμήματος

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 39/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, κάτω των ορίων, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με θέμα: «Επισκευή του στεφανιογράφου ARTIS ZEE FLOOR του Αιμοδυναμικού Τμήματος». ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 50400000-9 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας». […]

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Μίσθωση (ναύλωση) πλοίου 2ετούς διάρκειας, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 1 έτος, για την κάλυψη αναγκών θαλάσσιων μεταφορών προσωπικού, μέσων και υλικών της ΠΕ ΑΣΔΕΝ (80 ΑΔΤΕ)

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» / Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 14/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Μίσθωση (ναύλωση) πλοίου 2ετούς διάρκειας, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 1 έτος, για την κάλυψη αναγκών θαλάσσιων μεταφορών προσωπικού, μέσων και υλικών της ΠΕ […]

4η ΥΠΕ: Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ακτινολογικών εργαστηρίων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 20/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ακτινολογικών εργαστηρίων»,για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης», για ένα (1) έτος. […]

98η ΑΔΤΕ: Προμήθεια Αλεύρου, Φέτας και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου

Ανακοινώνουμε ότι το η 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»/ΔΝΣΗ ΕΦΟΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Αλεύρου, Φέτας και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου», για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ. Κωδικός CPV: 15612120-8 άλευρο Κωδικός CPV: 15612110- 5 άλευρο ολικής άλεσης […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας