Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Γραφείο ΟΕΥ στα Τίρανα – Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

17η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών στον Τομέα Υδάτων (20-23.06.2022)

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Αλγέρι, από 20 έως 23 Ιουνίου 2022, θα πραγματοποιηθεί, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αλγερίου (CIC), η «17η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών στον Τομέα Υδάτων», SIEE – Pollutec 2022». Παράλληλα, θα λάβει χώρα το «Διεθνές Συνέδριο για τις Έξυπνες Πόλεις», ISCC 2022. Η εν λόγω […]

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα θερμού νερού 3.000kwatt στο λεβητοστάσιο

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, με την υπ’ αριθ. 12/2022 διακήρυξη, διενεργεί ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, κωδικός ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 151481, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα θερμού νερού 3.000kwatt στο λεβητοστάσιο», ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 42161000-5 «Λέβητες ζεστού νερού». Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των 93.725,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και […]

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής έγγραφης προσφοράς, υπ’ αριθμ. 26/2022, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)», CPV: 18444000-3. Συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία: εννέα χιλιάδων εκατό εξήντα εννέα ευρώ (9.169,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος […]

Επιστημονικό Συνέδριο «Global Food Summit 2022» (22-23 Μαρτίου 2022)

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου, από τις 22-23 Μαρτίου 2022, προγραμματίζεται, υπό την αιγίδα του βαυαρικού Υπουργείου Οικονομίας, η διεξαγωγή, σε ψηφιακή μορφή, του επιστημονικού συνεδρίου Global Food Summit 2022, με θέμα «The future of food – Between desire and reality». Το επιστημονικό συνέδριο Global Food Summit λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης και […]

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιανουάριου 2022

Κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.aqora.mfa.gr/ . Τα μέλη που ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους […]

424 ΓΝΣΕ – Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών (Συντήρηση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού – Προμήθεια μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργειών – Αναβάθμιση ακτινολογικο΄ύ εργαστηρίου)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 15/2022 «Σύναψη ετήσιας σύµβασης για κάλυψη βλαβών και συντηρήσεων των δέκα (10) µηχανηµάτων DBB-05 της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού», CPV: 50420000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω 37.200,00€). Ανοικτ΄ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς 16/2022 «Προμήθεια πέντε(5) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών για το ΤΕΠ», CPV: 33195000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι […]

424 ΓΝΣΕ – Ετήσια συντήρηση/καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’ αριθμ. Διακήρυξης 20/2022, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «ετήσια συντήρηση – καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου», CPV: 90470000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ (4.464,00€), συμπεριλαμβανομένων των […]

Προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου

Ανακοινώνουμε ότι η 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, με την υπ’ αριθ. 1/2022 προκήρυξη, διενεργεί ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια – αγορά αγαθών (οπωροκηπευτικών) με κωδικό CPV: 15300000-1 (φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα),  για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου. Κριτήριο κατακύρωσης […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter