Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών-Τροχών

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 25/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, με θέμα: «Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών – Τροχών (ΣΕΤ) του 304 ΠΕΒ – Πρόγραμμα 1/23 (Προμήθεια Μονάδας Υδροβολής Υλικών)». Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 03η […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 50/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) -Φαρμάκων κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης», CPV: 33651000-8. Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 49/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) – Αντινεοπλασματικών και ανοσορρυθμιστικών φαρμάκων», CPV: 33652000-5. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και κάθε είδος […]

4η ΥΠΕ: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 45/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Ιατρικών Αερίων» (CPV: 24111500-0, Ιατρικά αέρια). Προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (46.959,47€) συμπεριλαμβανομένου του […]

Γενικές Πληροφορίες για 12η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2023 / 22-27 Σεπτεμβρίου 2023

Η 12η  ΕΒΕΠ-ΚΜ 2023 ανοίγει τις πύλες της από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2023 στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου Κατερίνης στον Οικισμό Ανδρομάχης. Η 12η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2023 έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και φιλοδοξεί για ακόμη μια χρονιά, να αποτελέσει το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός της […]

Δυναμικό ξεκίνημα της 12ης Εμποροβιοτεχνικής Εκθεσιακής Δραστηριότητας Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας 2023

12η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2023 22-27 Σεπτεμβρίου 2023 Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη 12η Εμποροβιοτεχνική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας 2023 (ΕΒΕΠ-ΚΜ), η οποία θα διεξαχθεί από Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου έως και Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κατερίνης, στον Οικισμό Ανδρομάχης, με συνδιοργανωτές την […]

Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια ειδών κυλικείου

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 09/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια ειδών κυλικείου» για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου και ΚΨΜ των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που […]

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Πάγκων και Καθισμάτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ)/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΔΠΜ)/3α, με την υπ’  αριθμ. 21/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από Υπογραφή της με θέμα: «Προμήθεια Πάγκων και Καθισμάτων Πτυσσόμενων Γενικής Χρήσης» για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων (ειρηνευτικών αποστολών, εθνικών ασκήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εστιατορίων – […]

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια στρωμάτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 20/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια στρωμάτων από αφρώδες υλικό με θήκη», για κάλυψη επιτακτικών αναγκών μονάδων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας