Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) - Διακήρυξη Προμήθειας Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ (ΚΥ), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με CPV: 30197643-5 και αριθμό διακήρυξης Ν.08/2018, με ημερομηνία διενέργειας στις 18/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00'

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 17/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30'.

Προϋπολογισμός (συνολικός): 30.476,43€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Γλώσσα: Ελληνική

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.3ype.gr) της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 08.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 3ας Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320529.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR