Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4

Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ (ΚΥ), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , με CPV: 30197643-5 και αριθμό διακήρυξης N.08/2018, με ημερομηνία διενέργειας στις 23/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 22/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30΄.

Προϋπολογισμός (συνολικός): 30.476,43€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR