ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 117/2021, για την «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής» του 424 ΓΣΝΕ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
  • Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 117/2021, για την «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής» του 424 ΓΣΝΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 

 

A/A

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΥΠΛΓΟΣ (Ο) ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,  ΑΝΘΣΤΗΣ (ΔΥ)  ΜΟΛΟΧΑ ΣΟΦΙΑ, ΜΥ (ΠΕ.Γ΄) ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ                                           

ΤΗΛ : 2310381080 - 2310382049 - 2310381074                                                       email: 424-gsne-grprom@army.gr

2

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

424 ΓΣΝΕ -  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’  117/2021

3

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27 Ιουλίου 21 , ημέρα   Τρίτη  και ώρα 13:00μμ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28 Ιουλίου 21 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ

5

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 117/2021, για την «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής», CPV: 33112200-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 117/2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr 
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2021 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR