Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΕΑΔΟ ΑΕ: Αδειοδοτημένες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Αξιότιμοι κύριοι,

με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την λειτουργία δύο (2) Αδειοδοτημένων Μονάδων Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., της Εταιρείας Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (Μονοµετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ. και Εκμετάλλευσης Αµμορυχείων) του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Η πρώτη μονάδα βρίσκεται εντός του λατομείου Λιτοχώρου (θέση “Γούρνες”) και η δεύτερη εντός του λατομείου Βροντούς (θέση “Ρόγγια”).

Οι δύο Μονάδες Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε., είναι συμβεβλημένες με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) “Ψάρρας Α.Ε. – Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ” (Α.Π. 2174/09-12-2013), η γεωγραφική εμβέλεια του οποίου εκτείνεται εντός της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας; και ειδικότερα στους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης. Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. κατέχει τις σχετικές άδειες Συλλογής και Μεταφοράς των Α.Ε Κ.Κ. και µε τα ιδιόκτητα οχήματα της μπορεί να τα μεταφέρει εντός Μονάδων της.

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου; 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα µε ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17), επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων µε στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών.

Οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 36259/2010 που αφορούν στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται στα απόβλητα που δημιουργούνται τόσο από τα Ιδιωτικά όσο και από τα Δημόσια Έργα και αποσκοπούν στη μείωση της τελικής διάθεσης των ΑΕΚΚ, µε ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα:

Α. Της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης καθώς και κάθε άλλης ανάκτησης υλικών, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση πρωτογενών πρώτων υλών,. και

Β. Της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικού μέσου αξιοποίησης τους.

Σύμφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 της εν λόγω ΚΥΑ. οι εργολήπτες Ιδιωτικών ή/και Δημόσιων Έργων υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.), που Θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους.

Με την παραλαβή των αποβλήτων (ζύγιση και απόθεση), από την αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. εκδίδεται (µέσω αυτής), από το αντίστοιχο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) η απαραίτητη Βεβαίωση Παραλαβής Α.Ε.Κ.Κ., σύμφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010.

Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική επιχείρηση είναι σε θέση να υποδεχτεί υλικά Α.Ε.Κ.Κ. και σας επισυνάπτουμε τον τιμοκατάλογο ανά υλικό για την απόθεση τους εντός των Μονάδων μας. Η ζύγιση και κατηγοριοποίηση των αποβλήτων υλικών γίνεται κατά την παράδοση τους. εντός της κάθε Μονάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις για τη λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Α Ε.Κ.Κ. μπορείτε να επικοινωνείτε µε την εταιρεία µας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και στο τηλέφωνο 2352061412.

Για την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

Γεν. Δ/ντης
Βασίλειος Α. Κόκκινος

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Έναρξη υποβολών για τη Δράση «ERANETs 2019b»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας