Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους ως φορείς παροχής πρακτικής άσκησης σε δύο πράξεις

«Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα»

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πράξη «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 5011435.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η εφαρμογή ενός ολιστικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο εφαρμόζοντας πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, θα οδηγήσει μακροχρόνια ανέργους με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησής τους.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει αναλογικά το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την υποβολή των αίτησεών τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της πράξης, http://061.ep.uhc.gr/ μέχρι και τις 31/03/2019.

Επισημαίνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν σημαίνει αυτόματα και την επιλογή της επιχείρησης ως φορέα παροχής πρακτικής άσκησης. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ανάδοχο υλοποίησης της κάθε πράξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

_____________________________________________________________________________________________________

«Προώθηση στην απασχόληση ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων»

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πράξη «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων» με κωδικό MIS 5010656.

Η Πράξη περιλαμβάνει «Ενέργειες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής & Mentoring, Κατάρτισης & Πιστοποίησης, Προώθησης στην απασχόληση και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας», για 700 ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και ιδίως για εκείνους των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση) είναι κάτω του ορίου της φτώχειας.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει αναλογικά το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την υποβολή των αίτησεών τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της πράξης, http://062.ep.uhc.gr/ μέχρι και τις 31/03/2019.

Επισημαίνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν σημαίνει αυτόματα και την επιλογή της επιχείρησης ως φορέα παροχής πρακτικής άσκησης. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ανάδοχο υλοποίησης της κάθε πράξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

_____________________________________________________________________________________________________

«Φορείς Παροχής Πρακτικής Άσκησης, στις παραπάνω δύο Πράξεις “Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα” και “Προώθηση στην απασχόληση ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων”».

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους ως φορείς παροχής πρακτικής άσκησης, στις Πράξεις «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα» με Κωδικό ΟΠΣ 5011435 και «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων» με κωδικό ΟΠΣ 5010656.

Αντικείμενο των Πράξεων αποτελεί η εφαρμογή ενός ολιστικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο εφαρμόζοντας πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, θα οδηγήσει μακροχρόνια ανέργους και άτομα με χαμηλό εισόδημα, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησής τους. Συνολικά θα εκπαιδευτούν 1270 ωφελούμενοι και η υλοποίηση των Πράξεων θα καλύψει αναλογικά το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την υποβολή των αιτήσεών τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των πράξεων, http://061.ep.uhc.gr/ και http://062.ep.uhc.gr/ αντίστοιχα, μέχρι και τις 31/03/2019.

Επισημαίνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν σημαίνει αυτόματα και την επιλογή της επιχείρησης ως φορέα παροχής πρακτικής άσκησης. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ανάδοχο υλοποίησης της κάθε πράξης.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «120 Δόσεις προς Δ.Ο.Υ. και Ε.Φ.Κ.Α. – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Επιχειρήσεων, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αγροτών»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας