Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΕΠΑΝ ΙΙ – “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”

Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Σωκράτη Ξυνίδη παρατείνεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των δικτυακών τόπων του ΕΦΕΠΑΕ και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/, http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.espa.gr/, www.ependyseis.gr/mis  http://www.efepae.gr.και/ http://www.e-kepa.gr/

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων,στα μέρη που αναγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να απευθύνονται/ενημερώνονται:

α)Από τους διαδικτυακούς τόπους http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.efepae.gr/ και www.e-kepa.gr .

β)Aπό τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.- ΑΝΚΟ (παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Δυτική Μακεδονία στην Κοζάνη) καθώς και τους διαδικτυακούς τους τόπους.

γ) Από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Μαρίνου Αντύπα 41, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr,www.e-kepa.gr).

δ) Από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς, που εδρεύουν στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Προηγούμενο Απονομή βεβαιώσεων σε επαγγελματίες παρακολούθησαν σεμινάρια «Τεχνικού ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας» καθώς και “Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίμων”, 1/12/2010

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας