Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ενημέρωση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ. της Ε.ΚΕ.ΔΥ.Μ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΚΕ.ΔΥ.Μ.

Την Τετάρτη 04 Αυγούστου 2010, συνεδρίασε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας (Ε.ΚΕ.ΔΥ.Μ.), με την παρουσία των κυρίων Αριστείδου Αριστείδη (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φλώρινας), Δρογαλά Αριστείδη (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών) Ουσουλτζόγλου Νικόλαου (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ημαθίας), Ράμμου Νικόλαου (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Γρεβενών), Σάββα Χρήστου (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κοζάνης), Τσώτσου Ιορδάνη (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πέλλας) & Χατζηχριστοδούλου Ηλία (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας), απόντος δικαιολογημένα μόνο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Μαρκόπουλου Ναούμ.  Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Knowledge Broadband Services Α.Ε. κ. Βασίλης Χρηστίδης, ο Υπεύθυνος Δικτύου & Marketing της ίδιας εταιρίας κ. Παύλος Μεγαλοβασίλης καθώς και ο Ειδικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Πιερίας Νικόλαος Χουσουρίδης.

Αφού αρχικά αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση λειτουργίας της Ε.ΚΕ.ΔΥ.Μ. με την ίδια διοικητική σύνθεση (Πρόεδρο τον κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου, Αντιπρόεδρο τον κ. Νικόλαο Ράμμο, Γενικό Γραμματέα τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Ταμία τον κ. Νικόλαο Ουσουλτζόγλου και μέλη όλους τους προαναφερθέντες Προέδρους Επιμελητηρίων),  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να προχωρήσουν σε ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Υποστήριξης-Συμβουλευτική Υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Δημιουργίας Εξειδικευμένου Επιχειρηματικού Περιεχομένου, με περίοδο κάλυψης εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο μέχρι 30/07/2013.

Σκοπός του προς εκτέλεση έργου είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) για την παροχή προηγμένων και ουσιαστικών υπηρεσιών προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με στόχο την:

 1. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας
 2. Μείωση της Γραφειοκρατίας
 3. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια
 4. Αναβάθμιση των υπηρεσιών των Επιμελητηρίων

Στόχος λοιπόν πιο πρακτικά είναι η δημιουργία μιας υπηρεσίας υψηλού επιπέδου που θα δημιουργεί εξειδικευμένο επιχειρηματικό περιεχόμενο και θα παρέχει ουσιαστική και πλήρη ενημέρωση στις επιχειρήσεις  σε θέματα που παίζουν κύριο ρόλο στην ίδρυση και εξέλιξή τους, στην καθημερινή λειτουργία και οργάνωσή τους, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην   ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους

Φιλοδοξία της υπηρεσίας αυτής είναι να εξελιχθεί στον καθημερινό: «Online Σύμβουλο Ενημέρωσης του Επιχειρηματία».

Συνοπτικά η ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ θα περιλαμβάνει τους πιο κάτω βασικούς  άξονες:

 

Επιχειρηματική Πληροφόρηση : 

 • Φορολογιστική ενημέρωση-Εργασιακά θέματα

Για τον επιχειρηματία θα επεξηγείται σε χωριστή ενότητα η λογική και η δομή της φορολογίας, όπως αυτή ισχύει, με επισήμανση και των διασυνδέσεων μεταξύ διαφορετικών φορολογιών που αφορούν στο ίδιο θέμα.

Για τον σύμβουλο θα υπάρχει πλήρης βάση δεδομένων με τους σχετικούς νόμους και τις ΠΟΛ.

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει Ενημέρωση για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες :

 • Φορολογία εισοδήματος
 1. Φυσικών προσώπων,
 2. Νομικών προσώπων,
 3. Υποβολή σχετικών δηλώσεων.
 • ΦΠΑ, Intrastat. Υποβολή σχετικών δηλώσεων.
 • Εξαγορές, πωλήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών. Σχετική φορολογία κεφαλαίου. Υποβολή σχετικών δηλώσεων.
 • ΚΒΣ.
 • Εργασιακά θέματα.
 • Θέματα κοινωνικής ασφάλισης, υπολογισμού μισθοδοσίας, ΦΜΥ. Υποβολή σχετικών δηλώσεων.
 • Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων.
 • Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων.
 • Επενδυτικά κίνητρα.
 • Διεταιρικές συναλλαγές εντός ομίλου εγχώρια και διεθνώς.
 • Διεθνής φορολογικός προγραμματισμός και σχεδιασμός βέλτιστης, φορολογικά, εταιρικής δομής. Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.
 • Τήρηση βιβλίων & στοιχείων.
 • Χαρτόσημο, λοιπές φορολογίες και υπηρεσίες.
 • Ξεκινώντας μια επιχείρηση (starting up)

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει :

 • Διαδικασίες για την έναρξη μιας επιχείρησης
 • Επιχειρηματικές συμβουλές για το ξεκίνημα μιας επιχείρησης
 • Είδη και νομικές μορφές επιχειρήσεων
 • Φόροι, εργασιακά θέματα, φορολογιστικές συμβουλές
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Αναζήτηση Χρηματοδότησης
 1. Δανεισμός και σύγχρονα Τραπεζικά προϊόντα
 2. Επενδυτικά κίνητρα, Επιχορηγήσεις εθνικές και ευρωπαϊκές
 3. Επιχειρηματικά κεφάλαια συμμετοχών και σύγχρονες πηγές χρηματοδότησης
 4. Μηχανισμοί υποστήριξης νέων επιχειρήσεων
 • Η οργάνωση μιας σύγχρονης νέας επιχείρησης
 • Η προστασία και κατοχύρωση των επιχειρηματικών δικαιωμάτων και ιδεών
 • Εισαγωγές / Εξαγωγές
 • Ξεκινώντας μια ευρωπαϊκή επιχείρηση σε άλλη χώρα
 • Διεθνής φορολογικός προγραμματισμός και σχεδιασμός βέλτιστης φορολογικά εταιρικής δομής, κλπ
 • Μεταβίβαση επιχειρήσεων

Ενδεικτικά η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει :

 • Εξαγορές, πωλήσεις και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
 • Σχετική φορολογία κεφαλαίου, υποβολή σχετικών δηλώσεων
 • Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης
 • Αποτίμηση επιχειρήσεων
 • Συμβόλαια αγορών
 • Προετοιμασία για πώληση μιας επιχείρησης
 • Franchising, κλπ
 • Πρόσβαση στα προγράμματα και τις πηγές Χρηματοδότησης
 • Εκθέσεις, εκδηλώσεις, κλπ
 • Διάχυση τοπικής επιχειρηματικής / Επιμελητηριακής πληροφορίας
 • Πανελλήνιο Επιχειρηματικό Οδγό στο Διαδίκτυο (διερεύνηση δυνατότητας και έντυπης     έκδοσης)

Σήμερα οι υποδομές των Επιμελητηρίων περιλαμβάνουν,  στις περισσότερες περιπτώσεις, πολύ εξελιγμένες εφαρμογές επιχειρηματικών οδηγών, με δυνατότητες δημιουργίας δυναμικών web site επιχειρήσεων, ανά κλάδο, περιοχή, αντικείμενο, προϊόντα, κλπ. Αυτό εξασφαλίζει για πρώτη φορά την δυνατότητα δημιουργίας ενός Πανελληνίου Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Οδηγού συνδυάζοντας τους τοπικούς οδηγούς.

 • Υπηρεσίες ONE STOP SHOP για τις συναλλαγές με την Δημόσια Διοίκηση ( Α΄Φάση: α) Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης για όλα τα έγγραφα & τις Διαδικασίες συναλλαγής των ΜΜΕ με την Δημόσια Διοίκηση β) Ανάδειξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των Επιμελητηρίων)

Οι υπηρεσίες «μιας στάσης» (one stop shop) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων είναι στις βασικές προτεραιότητες των Επιμελητηρίων και για τον λόγο αυτό έχει προβλεφθεί η παροχή τους από τα Επιμελητήρια στον πρόσφατο Επιμελητηριακό νόμο. Για την επιτυχή διεκπεραίωση τέτοιων υπηρεσιών απαιτείται:

 • Η κατάλληλη ηλεκτρονική υποδομή στα Επιμελητήρια
 • Η στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό
 • Η επίλυση θεσμικών ζητημάτων με τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες
 • Η δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου υποστήριξης αυτών των διαδικασιών
 • Προώθηση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (πληροφόρηση, ανάδειξη-προβολή / SEOSEM, δημιουργία -υποστήριξη B2C/B2B, Trade opportunities Marketplace)

Θα δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη Δράση για την προώθηση του Ηλεκτρονικού επιχειρείν και των online πωλήσεων. Η δράση αυτή συνοπτικά θα περιλαμβάνει:

 • Πληροφόρηση και στοιχεία για το ηλεκτρονικό επιχειρείν με έμφαση στις πωλήσεις λιανικής (π.χ., γενικό ενημερωτικό υλικό, βασικές αρχές του διαδικτυακού marketing, στοιχεία από την διεθνή αγορά, βέλτιστες πρακτικές, ειδική αρθρογραφία, ευκαιρίες και προγράμματα χρηματοδότησης, κλπ)
 • Ανάδειξη των υφιστάμενων υποδομών στα Επιμελητήρια
 • Δημιουργία πανελλήνιου ηλεκτρονικού επιχειρηματικού καταλόγου για τις επιχειρήσεις που κάνουν online πωλήσεις
 • Ενεργοποίηση κοινών μηχανισμών ανάδειξης στο διαδίκτυο των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν online πωλήσεις.
 • Δημιουργία υποδομής (πλατφόρμα e-shop) για την εύκολη ανάπτυξη ηλεκτρονικών πωλήσεων λιανικής και την δημιουργία προϋποθέσεων λειτουργίας «συντονισμένης» ηλεκτρονικής αγοράς (e-Mall).
 • Κάθετη Ηλεκτρονική αγορά Τουρισμού & Τοπικών Προϊόντων

Θα δημιουργηθεί μια κοινή ηλεκτρονική τουριστική αγορά σε συνδυασμό με μια διασυνδεδεμένη ηλεκτρονική αγορά προώθησης τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων. Στόχος είναι  η διαδικασία αυτή να υποστηρίζει και ηλεκτρονικά transactions ( ηλεκτρονικές κρατήσεις και ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων).

 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα (πληροφόρηση, ανάδειξη-προβολή, best practices, πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης, διεπιχειρηματικές συνεργασίες)

Πιο συγκεκριμένα η δράση θαπεριλαμβάνει:

 • Πληροφόρηση, αρθρογραφία, σχετική ειδησεογραφία, Μελέτες, κλπ
 • Ενημέρωση για εκδηλώσεις, συνέδρια, πρωτοβουλίες
 • Υποστήριξη της διοργάνωσης Εκδηλώσεων-Ημερίδων & Ενεργειών Δημοσιότητας για την προώθηση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας  
 • Ανάδειξη Βέλτιστων πρακτικών ανά κλάδο & Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Υποστήριξη της Καινοτομίας και Διευκόλυνση των Διεπιχειρηματικών συνεργασιών και συμπράξεων με την δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Marketplace B2B για την προώθηση της Πράσινης επιχειρηματικότητας, που θα περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο, ανά κλάδο και κατηγορία προϊόντος- υπηρεσίας. 

Στόχος επίσης γενικότερα του έργου είναι η δημιουργία μιας υπηρεσίας υψηλού επιπέδου που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία Α΄ Επιπέδου, μέσω της οποίας:
 1. οι επιχειρήσεις / μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν να απευθύνουν χωρίς χρέωση απλά ερωτήματα μέσω της  ηλεκτρονικής υπηρεσίας
 2. Τα ερωτήματα αυτά θα απαντώνται το ταχύτερο, επίσης ηλεκτρονικά

Η πρωτοπόρα αυτή ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ που θα δώσει νέα προοπτική στην επικοινωνία των Επιμελητηρίων με τις επιχειρήσεις-μέλη τους πρόκειται να φιλτραριστεί, όπως δεσμεύτηκαν άλλωστε οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων για να παρθούν οι τελικές αποφάσεις από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια εντός του Σεπτεμβρίου ώστε να ακολουθήσει μια ειδική συνέντευξη τύπου παρουσία Υπουργού και Γενικών Γραμματέων ώστε να παρουσιαστεί και πανελλαδικά η καινοτόμα αυτή προσπάθεια.

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη 17η Διεθνή Έκθεση Τιράνων, 25-30 Νοε. 2010

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας