Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

Eng

Ολοκλήρωση υποβολών για τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων»

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Κέντρα Ικανοτήτων».

Συνολικά υποβλήθηκαν 17 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 30,98 εκ ευρώ, εκ των οποίων τα 18,4 εκ. είναι ο προϋπολογισμός της δημόσιας ενίσχυσης.

Ο ενδιάμεσος φορέας  της Δράσης είναι η ΓΓΕΤ και έχει ως στόχο τη δημιουργία και λειτουργία «Κέντρων Ικανοτήτων»  με τις κατάλληλες υποδομές και τεχνογνωσία, για την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί αφορούν σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας  όπως τα υλικά και τις κατασκευές, την υγεία, την αγροδιατροφή, τις Τεχνολογίες  Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ.α.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 –2020.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση της ΓΓΕΤ 

Προηγούμενο Δ. Κατερίνης – Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter