Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου Πιερίας»

Ομόφωνα ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πιερίας, που συνεδρίασε εκτάκτως το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου Πιερίας».

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου έφερε ως μοναδικό θέμα συζήτησης στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου «την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης». Ανοίγοντας τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου υπογράμμισε: «Διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, μέσω της εγκυρότητας των Κέντρων Διαμεσολάβησης επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας και να βρουν πεδία συμφωνίας ή συμβιβασμού ενσωματώνοντας τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο. Έχουμε την πεποίθηση ότι η Διαμεσολάβηση θα τεθεί ως προτεραιότητα επίλυσης διαφορών στο άμεσο μέλλον και στη χώρα μας ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Μάλιστα ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στα Επιμελητήρια να λειτουργήσουν ως Κέντρα Διαμεσολάβησης. Το Επιμελητήριο Πιερίας βλέποντας μπροστά,  μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση ενός κέντρου διαμεσολάβησης, που θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας. Για το σκοπό αυτό, σε πρώτο στάδιο πρέπει να εγκρίνουμε τον κανονισμό λειτουργίας του και στη συνέχεια να περάσουμε στα διαδικαστικά όπως είναι τα κστη διαμόρφωσης των αιθουσών αλλά και τις επαφές με όσους έχουν την άδεια να ασκήσουν το ρόλο του διαμεσολαβητή, δηλαδή που  πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Διαδικαστικά

Στη συνέχεια διαβάστηκε και αναλύθηκε ο κανονισμός λειτουργίας και τα μέλη προχώρησαν σε ερωτήσεις για τον τρόπο υλοποίησης του εγχειρήματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι η διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς  τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.

Επίσης, τονίστηκε ότι το Επιμελητήριο Πιερίας θα προσφέρει τέσσερις αίθουσες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και εγκρίθηκε το κόστος για την αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού, όπως είναι ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός. Ακόμη, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα όπου θα κληθούν να συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι διαμεσολαβητές, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης, πολιτικοί μηχανικοί, κα. Ομιλητές στην ημερίδα θα είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές που ειδικεύονται στο θέμα.

Στόχοι Κέντρου Διαμεσολάβησης

Οι στόχοι του Κέντρου Διαμεσολάβησης είναι:

1. Επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης,

2. Προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα,

3.Επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης ( ADR ) και

4. Διοργάνωση προγραμμάτων-σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων  και συνεδρίων  σχετικά με τηδιαμεσολάβηση και  άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Υπηρεσίες Κέντρου Διαμεσολάβησης ΕΒΕΠ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΠ θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

1. Παροχή πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών διαμεσολάβησης,

2.Διαχείριση των διαφορών που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής και τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης,

3. Παροχή βοήθειας στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ό,τι αφορά την επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο διαμεσολαβητών που τηρεί το Κέντρο Διαμεσολάβησης,

4. Εκτέλεση χρεών συνδέσμου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τον διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών,

5. Παροχή συνδρομής στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμματειακής υποστήριξης,

6. Διαχείριση των οικονομικών παραμέτρων των διαδικασιών διαμεσολάβησης,

7. Παροχή κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τεχνικών μέσων και μέσων διοικητικής μέριμνας, που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και

8. Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διαμεσολάβησης.

Προηγούμενο Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας