Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πραγματοποίηση παρουσίασης των Νέων Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

Παρουσίαση των Νέων Δράσεων

«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και

«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Πιερίας τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ενημερωτική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρουν οι δύο Νέες Δράσεις  του ΕΠΑνΕΚ , ΕΣΠΑ 2014-2020, «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση».

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ανέφερε τα εξής: «Σας  καλωσορίζω στη σημερινή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έχει σκοπό να μας ενημερώσει για τις δύο νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ  ΕΣΠΑ 2014-2020, την «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» που αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς κλάδους, όπως στη μεταποίηση, στην ενέργεια, στις κατασκευές, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο εμπόριο, στην εστίαση, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική μέριμνα.

Επιδοτούνται δαπάνες που αφορούν κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, δαπάνες για ψηφιακή προβολή, πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών και πολλές άλλες για τις οποίες θα μας ενημερώσει ο  κ. Θανάσης Κακούδης, αρμόδιο στέλεχος  του ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ  που είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας αναλύσει τις δύο Νέες Δράσεις και να λύσει κάθε απορία μας. Τον ευχαριστώ που βρίσκεται σήμερα εδώ.

Πιστεύω ότι τα δύο αυτά προγράμματα αποτελούν πραγματικά εργαλεία, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα, για να εκσυγχρονίσουν τον παραγωγικό τους εξοπλισμό, να πιστοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους οργάνωση και την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική  και εξωτερική αγορά.

Όλοι μέσα στην αίθουσα αυτή γνωρίζουν πολύ καλά τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η έλλειψη ρευστότητας, η υψηλή φορολογία, η αδυναμία πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις αποτελούν τροχοπέδη σε οποιαδήποτε  προσπάθεια επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Όπως επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αφού καλύπτουν πάνω από το 90% επί του συνόλου των επιχειρήσεων, με τις περισσότερες να απασχολούν κάτω από 10  άτομα και  απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων στη χώρα μας.  Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός υγιούς πλέγματος εκσυγχρονισμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής, ώστε να μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στη διεθνή αγορά.

Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ και να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχουν τα δύο προγράμματα».

Στη συνέχεια έγινε η αναλυτική παρουσίαση των δύο Δράσεων από τον κ. Αθανάσιο Κακούδη, στέλεχος του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, οποίος ξεκινώντας από τη  Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ανέφερε ότι είναι προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 400 εκ. ευρώ στο σύνολο των Περιφερειών της Χώρας και 172 εκ. ευρώ για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της παραγωγικής και της οργανωτικής τους λειτουργίας.

Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ οι οποίες θα πρέπει:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
  • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» και
  • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και

να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν : Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Δαπάνες Συσκευασίας και Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα και Μισθοδοσία πρόσληψης Νέου προσωπικού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται  από 20.000€ έως και 200.000€.

Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 50-65% και καθορίζεται από τις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε επιχείρησης.

Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτεται με ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Η υποβολή του φακέλου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis και ταυτόχρονη ηλεκτρονική υποβολή τόσο της αίτησης χρηματοδότησης όσο και του φακέλου υποψηφιότητας (δικαιολογητικά) και με ημερομηνία έναρξης την 20/2/2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση της (19/12/2018).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ (First In First Out).

Συνεχίζοντας παρουσίασε τη δεύτερη  Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 60 εκ. ευρώ στο σύνολο των Περιφερειών της Χώρας με ποσοστό επιχορήγησης που είναι 50% και 33 εκ. ευρώ για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών εστίασης, την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –   κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης:

◦1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

◦2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

◦5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας και

να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Νο. 4430/2016 όπως ισχύει , Συνεταιρισμός.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000,00€ έως και 150.000,00€.

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν: Κτιριακά, Λογισμικό, Μεταφορικά μέσα, Ψηφιακή Προβολή, Μελέτες, Πρόσληψη προσωπικού, αμοιβές συμβούλων.

Η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων ξεκινά στις 27/2/2019 και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 9/5/2019.

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση και πλήθος ερωτήσεων  και δόθηκαν διευκρινήσεις σε ερωτήματα και απορίες των παρευρισκομένων.

Προηγούμενο Διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας