Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση Επιμελητηρίου Πιερίας με θέμα: «Ρυθμίσεις των επιχειρηματικών δανείων νέο νομοσχέδιο εξωδικαστικού διακανονισμού»

Διοργανώθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου από το Επιμελητήριο Πιερίας μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ενημερωτική, ειδική εκδήλωση με θέμα: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ».

 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη αύξηση των κόκκινων δανείων από την αρχή της κρίσης έως σήμερα, γεγονός το οποίο οφείλεται στην υπέρμετρη αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών, με ταυτόχρονη μείωση των εισοδημάτων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των δανείων προ κρίσης ήταν πολύ διαφορετικοί, καθώς τα δεδομένα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών έχουν διαφοροποιηθεί τελείως σήμερα, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα. Σοφία Μαυρίδου.

Στην εισήγησή του ο κ. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος- Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας (ΕΛΚΕΠΙ), έκανε μία συνοπτική παρουσίαση του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Αναφέρθηκε στα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση, ορίζονται ως κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρηματικών οφειλών αναλόγως προς το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο επιχειρηματίας-οφειλέτης. Ειδικότερα, εάν τηρεί απλογραφικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης. Εάν δε τηρεί διπλογραφικό σύστημα, κρίνεται επιλέξιμος εφόσον σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

  • έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
  • έχει θετική καθαρή θέση.

Συνέχισε με τα Υποκείμενα και χαρακτηριστικά της αίτησης λέγοντας ότι «Υποβάλλεται από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες του εκτός εάν αυτοί είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή οιοσδήποτε φορέας του. Η αίτηση υποβάλλεται είτε μόνο ηλεκτρονικά για οφειλές από 20.000,00 ευρώ έως 50.000,00 ευρώ και σε έντυπη και ψηφιακή μορφή για οφειλές άνω των 50.000,00 ευρώ».

Μίλησε επίσης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Είπε ότι «κοινοποιείται πρόσκληση από τον διαμεσολαβητή-συντονιστή προς τους πιστωτές να αποστείλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία. Θεσπίζεται το καθήκον εχεμύθειας των μερών της διαδικασίας. Προς έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης των οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία 3/5 των πιστωτών στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ποσοστό 2/5 εκείνων που έχουν εξοπλίσει την απαίτησή τους με ειδικό προνόμιο».

Τελειώνοντας ανέφερε τους υποχρεωτικοί κανόνες που διέπουν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οι οποίοι είναι:

  1. Οι ρυθμίσεις της σύμβασης εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών δεν επιτρέπεται να χειροτερεύσουν τη θέση των πιστωτών.
  2. Οι πιστωτές που οι απαιτήσεις τους ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης λαμβάνουν ανταλλάγματα ισάξια με αυτά που θα ελάμβαναν σε περίπτωση ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
  3. Ποσά που απομένουν προς διανομή μετά τα ανωτέρω ανταλλάγματα διανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως.
  4. Από τις απαιτήσεις των πιστωτών προαφαιρούνται: 1) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των ιδιωτών πιστωτών, 2) ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχει επιβάλλει η φορολογική διοίκηση και 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των ΦΚΑ από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Ο δεύτερος εισηγητής, ο κ. Τιμολέοντας Βουρδουμπάς, Δικηγόρος, αναφέρθηκε στη σύνδεση με προηγούμενο νομοθέτημα λέγοντας ότι: «Το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση αναφορικώς με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που αφορά επιχειρηματικές οφειλές, περιέχει ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο που ίσχυε έως 30-9-2016. Οι κυριότερες είναι η σύσταση ενός οργάνου αρμοδίου για το χρέος της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΙΧ) ως επίσης η θέσπιση του θεσμού του διαμεσολαβητή-συντονιστή μεταξύ των δανειστών, ιδιωτών και δημοσίου και των δανειοληπτών επιχειρηματιών», καθώς και στην ευχέρεια χρήσης ενδίκων βοηθημάτων λέγοντας ότι: «Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ δανειοληπτών-επιχειρηματιών και δανειστών αναμένεται να προβλεφθεί σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του υπό ψήφιση νόμου η έννομη ευχέρεια των οφειλών-επιχειρηματιών να ασκήσουν ένδικο βοήθημα ενώπιον δικαιοδοτικού οργάνου προκειμένου αυτό να αποφανθεί τόσο επί της διαγραφής των επιχειρηματικών οφειλών και το ποσοστό αυτής όσον επίσης και επί της κατανομής των υποχρεώσεων των οφειλών-επιχειρηματιών έναντι των δανειστών τους ιδιωτών και δημοσίου εφόσον εκδοθεί ευνοϊκή απόφαση επί του ήδη ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος».

Μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και τέθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις και απορίες από το κοινό.

Το Επιμελητήριο Πιερίας υλοποίησε αυτήν την εκδήλωση για να ενημερώσει όλα τα μέλη του για το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση.

Προηγούμενο Πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Πιερίας με θέμα: «Τοπικά χαρακτηριστικά της Πιερίας – Αναπτυξιακές προοπτικές»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας