Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών», του ΕΠΑΝ ΙΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», του ΕΠΑΝ ΙΙ

Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον

Ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών», του ΕΠΑΝ ΙΙ , πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 14 Μαρτίου. Την ημερίδα, διοργάνωσε το Επιμελητήριο Πιερίας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. Το πρόγραμμα αφορά στον εκσυγχρονισμό των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή μας καθώς η Πιερία έχει από τους μεγαλύτερους στόλους φορτηγών αυτοκινήτων. Το πρόγραμμα παρουσίασε το στέλεχος της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ και υπεύθυνος του συγκεκριμένου έργου Δημήτρης Γιαλόγλου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο ΑΆ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Πιερίας Μάρκος Κουλούμογλου και τα μέλη του Δ.Σ. Πελοπίδας Βαβύλας, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Ελένη Ηλιάδου και Χρήστος Νάνος, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αυτοκινητιστών Εθνικών Μεταφορών «ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ» Κωνσταντίνος Συρανίδης, ο Ειδικός Σύμβουλος του ΕΒΕ Νικόλαος Χουσουρίδης καθώς και επαγγελματίες του κλάδου οδικών μεταφορών της Πιερίας.

Την ημερίδα άνοιξε ο Ά αντιπρόεδρος του ΕΒΕ κ. Μάρκος Κουλούμογλου σημειώνοντας ότι «από τους βασικούς στόχους του Επιμελητηρίου Πιερίας είναι η ενημέρωση των μελών για τα τρέχοντα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά προγράμματα. Καλωσορίζουμε, λοιπόν, το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Γιαλόγλου και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στο Επιμελητήριό μας προκειμένου να μας αναλύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Από μια γενική εικόνα που έχω για το πρόγραμμα πιστεύω ότι θα δώσει τις δυνατότητες στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα έχει πολλές επιλέξιμες δαπάνες, υλοποιείται για πρώτη φορά και προβλέπει μεγάλο ποσοστό συμμετοχής. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους του που είναι η μείωση του μεταφορικού και λειτουργικού κόστους αλλά και η δημιουργία νέων σύγχρονων επιχειρήσεων. Θα ευχόμασταν ένα τέτοιο πρόγραμμα να είχε έρθει μερικά χρόνια νωρίτερα, όμως μέσα από την επιχειρηματική μας ενασχόληση κατά τη διάρκεια της ύφεσης που βιώνουμε έχουμε  αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις».

 Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Σωματείου Αυτοκινητιστών Εθνικών Μεταφορών «ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ» κ. Κωνσταντίνος Συρανίδης τονίζοντας ότι: «ο κλάδος βρίσκεται σε δεινή θέση λόγω της κρίσης αλλά και του ανταγωνισμού από το εξωτερικό. Θέλω να προτείνω τη λειτουργία ενός μεταφορικού πάρκου δίπλα σε μια βιομηχανική περιοχή με την παρέμβαση του Επιμελητηρίου και πιθανή παραχώρηση χώρου από την Αντιπεριφέρεια Πιερίας ώστε εκεί να αναπτύσσουν την  δραστηριότητά τους οι υπάρχοντες μεταφορείς του νομού χωρίς να χρειάζεται η παρουσία του επενδυτή. Να σημειώσω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή με τις προϋποθέσεις που ζητά το πρόγραμμα να ανταποκριθεί μεμονωμένα ένας επαγγελματίας του κλάδου μας που βρίσκεται σε εξαθλίωση, ειδικά στο νομό μας που βρίσκεται στις πρώτες λίστες της ανεργίας».

 Τα βασικά σημεία του προγράμματος

 Τα βασικά σημεία του προγράμματος αναλύθηκαν  από τον κ. Γιαλόγλου ο οποίος στην αρχή της παρουσίασης ευχαρίστησε το Επιμελητήριο Πιερίας, μέλος της ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ, για τη συνεργασία στη διοργάνωση της ημερίδας και τόνισε ότι σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις τα εξής:

  • Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των νόμων Ν3887/10 και Ν4038/12 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.
  • Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών επιχειρήσεων που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες,
  • Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
  • Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή που περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος (Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 9.000.000 ευρώ και για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 750.000ευρώ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 30.000,00 ευρώ έως 180.000,00 ευρώ. Διευκρινίζεται πως ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δύναται να υπερβαίνει το όριο των 180.000 ευρώ ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα.

 Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20/2/2012 και μέχρι τις 2/04/2012 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ταχυμεταφορά, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης σε ένα από τα μέρη που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα IX του Οδηγού του Προγράμματος.

Προηγούμενο Προκηρύξεις Κρατικών Διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας