Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προδημοσίευση Προγράμματος “Πράσινος Τουρισμός”

Το Επιμελητήριο Πιερίας μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

Η πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αποτελεί μία επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στα πλαίσιο του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδομών και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών μονάδων, με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων/καταλυμάτων και ειδικότερα:

  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, και ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
  • Ξενοδοχεία μικτού τύπου
  • Ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά κτίρια
  • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων
  • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, επαύλεις
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα (έχουν σε ισχύ  τις προβλεπόμενες άδεις λειτουργίας) και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2008.

Προϋπολογισμός έργων-δημόσια χρηματοδότηση

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000¤ και ο μέγιστος στις 400.000¤. Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 40% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.

Επιλέξιμες ενέργειες

1.Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.(πχ ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους, αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας κλπ)

2. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

3. Διαχείριση απορριμμάτων  (πχ ανακύκλωση)

4. Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και ενσωμάτωση προτύπων (Ανάπτυξη συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και ελέγχου ΕΜΑS, Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος ECOLABEL, ISO 14001 κλπ)

5. Ενημέρωση και προβολή

6. Αμοιβές συμβούλων

Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τα κτιριακά, διαμόρφωση χώρων και ειδικές εγκαταστάσεις απαιτείται να είναι άμεσα συνδεδεμένες με  ενεργειακές και περιβαλλοντικές επεμβάσεις.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της πράξης, η οποία και θα ανακοινωθεί μελλοντικά  με τη δημοσίευση της οριστικής προκήρυξης του οδηγού της πράξης στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους http://www.antagonistikotita.gr/. http://www.efepae.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πιερίας https://www.champier.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πιερίας (Ειδικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Χουσουρίδη) καθώς και στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ τηλ. 2310480000

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

Προηγούμενο Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Επιμελητηρίου Πιερίας με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας