Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προκήρυξη προγράμματος “‘Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές”, 2010

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ-ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΗ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Τίτλος

Προκήρυξη προγράμματος “‘Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές”

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος.

Τομέας ενδιαφέροντος

Μεταποίηση

Ποιους αφορά (1)

Επιχειρήσεις

Ποιους αφορά (2)

Υφιστάμενες Μικρο-Μεσαίες επιχειρήσεις, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού.

Γεωγραφική περιοχή

Όλες οι περιφέρειες

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων

21/6/2010

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων

24/8/2010

Εναλλακτική ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων

 

Θεματική προτεραιότητα

 

Άξονας προτεραιότητας

Άξονας 2 “Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας”

Κατηγορία Πράξης

 

Τύπος ενίσχυσης

Οικονομική ενίσχυση-Επιχορήγηση

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι υφιστάμενες Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού τα 43 εκ. ευρώ. Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.
Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην μεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού.
Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή ατομικές επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:
– Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
– Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας
– H επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα
– Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραμμα, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000¤

Τι χρηματοδοτείται + ύψος/είδος ενίσχυσης

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
1.Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών εγκαταστάσεων
2.Προμήθεια παραγωγικού μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου
3.Προμήθεια λογισμικού                                              
4.Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια                                     
5.Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)                                                 
6.Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες (άϋλες επενδύσεις)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ”Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές” ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000¤ -200.000 ¤, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (σύμφωνα με τα άτομα απασχόλησης)

Το Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται από 30% έως 45%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, που καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

Προϋπολογισμός

15.000.000 ¤ Αναλυτικά :                                                 
-1.700.000 ¤ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα”                  
-5.600.000¤ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής                                                            
-6.000.000¤ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)                                  
-1.500.000 ¤ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)                                     
-100.000¤ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)                                     
-100.000¤ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο)

Διαρθρωτικό Ταμείο

ΕΤΠΑ

Πληροφορίες Υπεύθυνου Φορέα

 

Επωνυμία

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας-Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Τηλέφωνο επικοινωνίας

23510 23210 Ειδικός Σύμβουλος Χουσουρίδης Νικόλαος

Fax

23510 47275

E-mail

mailto:adviser@otenet.gr

Προηγούμενο Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Επιμελητηρίου Πιερίας με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας