Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πρόγραμμα “Πράσινη Επιχείρηση 2010”

ΕΣΠΑ 2007-2013

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»

(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

To ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΦΕΠΑΕ,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη έργων στη Δράση «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας και χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000¤ (Δημόσια Δαπάνη) από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα:

  1. Ποσό 21.180.000,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
  2. Ποσό 3.300.000,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
  3. Ποσό 1.500.000,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
  4. Ποσό 900.000,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
  5. Ποσό 2.820.000,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
  6. Ποσό 300.000,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο).

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 έως 200.000,00. Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και μέχρι τις  18 Ιουνίου 2010 μέσω των δικτυακών τόπων http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/, http://www.antagonistikotita.gr/ και http://www.efepae.gr/ . Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ καθώς και στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ στα τηλέφωνα: 2351023211/2351023210 για επικοινωνία με τον Ειδικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Χουσουρίδη.

Συνημμένα θα βρείτε σύντομη περιγραφή του προγράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Οργάνωση εκπαιδευτικών προγράμματων στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας