Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πρόσκληση – Ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Πιερίας

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πιερίας ανακοινώνει ότι,

1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας  θα διεξαχθούν την

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 στο Αιγίνιο,

στο Παράρτημα του Επιμελητηρίου, οδός Αριστοτέλους 1, Αιγίνιο

Τρίτη 29  και Τετάρτη 30  Νοεμβρίου 2011,

στο κατάστημα του Επιμελητηρίου οδός 28ης Οκτωβρίου 9, Κατερίνη.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις  8 το πρωί και θα λήξει στις 7 το βράδυ.

Διάλειμμα από 14:00-15:00 μ.μ.

1. O αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου Πιερίας έχει ως εξής:

Τμήμα Εμπορικό            έδρες      8 (οκτώ)

Τμήμα Υπηρεσιών         έδρες      8 (οκτώ)

Τμήμα Μεταποιητικό     έδρες      5 (πέντε)

                              —————————

      ΣΥΝΟΛΟ  ΕΔΡΩΝ                   21  

2) Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2081/92 και του Π.Δ.372/92 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 193/97.309/97 και 164/2001.

3) Στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται τα μέλη που είναι ταμειακώς ενημερωμένα και έχουν  συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή τα εγγεγραμμένα μέχρι και 27 Νοεμβρίου 2010 στο Επιμελητήριο μέλη.

Ταμειακώς ενημερωμένα μέλη θεωρούνται εκείνα που έχουν εξοφλήσει ή έχουν διακανονίσει τις συνδρομές τους μέχρι και το έτος 2010, το αργότερο μέχρι και  την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011.

Το κατάστημα του Επιμελητηρίου Πιερίας δεν λειτούργησε στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2011 λόγω της συμμετοχής των υπαλλήλων στην απεργία. Για το λόγο αυτό παρατείνεται η ημερομηνία εξόφλησης ή διακανονισμού  των συνδρομών μέχρι και την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011.

4) Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Πιερίας) τα οποία πρέπει να υποδείξουν/ορίσουν τους εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, (διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο κλπ), πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα

21-11-2011στο Επιμελητήριο και ώρα  15:00 μ.μ..

Ειδικότερα η Επιτροπή επισημαίνει ότι :

  • Στις ΟΕ & ΕΕ, που έχουν τρείς και άνω ομόρρυθμους εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι.
  • (Προσοχή : Δεν μπορούν να επιλεγούν Ετερόρρυθμοι Εταίροι).
  • Στις ΕΠΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).
  • Στις ΑΕ, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο τρείς εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
  • Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του
  • Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου των (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας), εάν αυτοί είναι περισσότεροι από ένας.
  • Στους Συν ΠΕ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

5) Τέλος η Εκλογική Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Πιερίας να υποβάλλουν μέχρι τις 27-10-2011, ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής αίτηση υποψηφιότητας, απόδειξη καταβολής 50 ¤ στο Επιμελητήριο Πιερίας και Υπεύθυνη δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα).

6) OI ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις Προθεσμίες που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ :

α. Εξόφλησης ή διακανονισμού συνδρομών, που λήγει    19/10/2011.

β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει  21/11/2011

γ. Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει την   27/10/2011

Για πληροφορίες και έντυπα: Ιστοσελίδα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ https://www.champier.gr/  και  Τμήμα Μητρώου

Τηλ.: 21351023211-2351024311, Fax: 2351025124, 2351047267

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως. Κανένας δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους, οσεσδήποτε ιδιότητες και να έχει.

Παρακαλούμε για διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας και την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος οι εξουσιοδοτήσεις και η ενημέρωση του Μητρώου Επωνυμιών για τις τυχόν μεταβολές(αλλαγή επωνυμίας, μελών σύνθεσης Διοικήσεως κλπ) να σταλούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Προηγούμενο Προκήρυξη Προγράμματος “Εναλλακτικός Τουρισμός””

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας