Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του EUIPO για Κουπόνια Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το Επιμελητήριο Πιερίας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι δημοσιεύθηκε πρόσφατα, από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual property Office – EUIPO), Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Κουπόνια Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του νέου Ταμείου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της ΕΕ.

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας “Ideas Powered for business”, του EUIPO για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά και Περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ. Το Ταμείο έχει ως στόχο να βοηθήσει μέσω χρηματοδότησης τις ΜΜΕ με έδρα την ΕΕ προκειμένου να προστατεύσουν και αξιοποιήσουν τα δικαιώματα διανοητικής τους ιδιοκτησίας (ΔΙ).

Το πρόγραμμα προσφέρει επιστροφή τελών για την αίτηση σήματος, σχεδίου και διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αλλά και την κάλυψη του κόστους διαγνωστικών υπηρεσιών ΔΙ σε ΜΜΕ, για την περίοδο 2022-2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 σχεδόν 13.000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ επωφελήθηκαν της πρωτοβουλίας. Μέσω του Ταμείου για τις ΜΜΕ θα συγχρηματοδοτηθούν δύο κατηγορίες δράσεων, ενώ η κάθε ΜΜΕ μπορεί να αιτηθεί έως ένα Κουπόνι από κάθε Κατηγορία:

  • VOUCHER 1: Δράσεις σχετικές με ΔΙ (IP-related activities), που περιλαμβάνουν τη διάγνωση αναγκών και την προστασία εμπορικών σημάτων και σχεδίων, εντός κι εκτός της ΕΕ. Μέγιστο ύψος Κουπονιού: 1.500€
  • VOUCHER 2: Δράσεις σχετικές με την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Μέγιστο ύψος Κουπονιού: 750€

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της εν λόγω Πρόσκλησης ενισχύονται:

Α) Διάγνωση αναγκών και προ-διαγνωστικές υπηρεσίες ΔΙ – Κατηγορία VOUCHER 1.

Οι υπηρεσίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή συμβουλών προς τις ΜΜΕ, σε ό,τι αφορά το δυναμικό της Διανοητικής τους Ιδιοκτησίας, για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους και παρέχονται από εμπειρογνώμονες, με την υποστήριξη των Εθνικών Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ενίσχυση: 90% των γενόμενων δαπανών.

Β) Προστασία εμπορικών σημάτων και σχεδίων εντός της ΕΕ (σε εθνικό, περιφερειακό και επίπεδο ΕΕ) – Κατηγορία VOUCHER 1

Περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα και σχέδια για τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις προστασίας στο EUIPO και τα Εθνικά Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η ενίσχυση αφορά στην επιστροφή των σχετικών τελών, από το στάδιο της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσίευσης. Ενίσχυση: 75% των γενόμενων δαπανών.

Γ) Προστασία εμπορικών σημάτων και σχεδίων εκτός της ΕΕ (σε εθνικό, περιφερειακό και επίπεδο ΕΕ) – Κατηγορία VOUCHER 1

Περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα και σχέδια για τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις προστασίας σε συστήματα προστασίας αρμοδιότητας του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation – WIPO). Επιλέξιμα στην περίπτωση αυτή είναι τα τέλη για αιτήσεις προστασίας εμπορικών σημάτων και σχεδίων στα διεθνή συστήματα προστασίας του WIPO, δηλαδή το σύστημα της Μαδρίτης για τα σήματα και το σύστημα της Χάγης για τα σχέδια. Ενίσχυση: 50% των γενόμενων δαπανών.

Δ) Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο – Κατηγορία VOUCHER 2

Επιλέξιμα προς ενίσχυση είναι τα τέλη για την απόκτηση εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων της διαδικασίας, από την αίτηση ως τη δημοσίευση. Προκειμένου να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση, οι ΜΜΕ θα πρέπει να υποδείξουν αν έχουν λάβει πιστοποιητικό διάγνωσης των αναγκών τους ΔΙ, συνεπώς η πρόσκληση τις προτρέπει να υποβάλουν πρώτα αίτηση στην παραπάνω δράση Α «Διάγνωση αναγκών και προ-διαγνωστικές υπηρεσίες ΔΙ», ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ενίσχυση: 50% των γενόμενων δαπανών.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εγκατεστημένες σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούν τις σχετικές δραστηριότητες μόνο από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης επιχορήγησης. Προγενέστερες σχετικές δράσεις δεν είναι επιλέξιμες. Οι επιχορηγήσεις δίνονται απευθείας στις επιχειρήσεις και θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, για τις ΜΜΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το 2022 έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Πρόσκλησης, είτε του Ταμείου για τις ΜΜΕ, ή να απευθυνθούν στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Γιώργος Ασημόπουλος, τηλ. 2310 995355 και 990567, e-mail: obi_thessaloniki@obi.gr ή τέλος στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, αρμόδια κα Ρεβέκκα Πετροπουλέα, e-mail: rebpetrop@gge.gr.

Προηγούμενο 15th International Housewares Sourcing Fair, 10 – 13 Μαρτίου 2022, Κωνσταντινούπολη – Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας