Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – ΕΦΕΤ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 ώρες (2 ημέρες από 5 ώρες), με κόστος 50€. Την αίτηση του σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2351023211 (εσωτερικό 3), και στο email: info@champier.gr

 1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
  Το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων (απλούς χειριστές) που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
  Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17­08-07.
 2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
  Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν. Η επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώνει σαφώς και επαρκώς την κατάρτιση του προσωπικού της μέσω τήρησης κατάλληλων αρχείων εκπαίδευσης, όπως αυτά προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, βασισμένο στις αρχές του HACCP που εφαρμόζει.
 1. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
  Από την υποχρέωση παρακολούθησης των ανωτέρω προγραμμάτων δύναται να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου συναφούς κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.
 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.
 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
  Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ
  Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις κατάρτισης (πιστοποιητικά).

 

Προηγούμενο Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο Επιμελητήριο Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας