Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Σημαντική ενημέρωση σχετικά με τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεών μας, σας ενημερώνουμε ότι κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ.356/ΦΕΚ.90/τ.Α/5-4-1974), δημοσιεύθηκε η Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με Αριθμ.1197/ΦΕΚ.1911/τ.Β/28-5-2019, για τη διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας.

Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται και τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.

Για τον σκοπό αυτόν τα Επιμελητήρια θα πρέπει έγκαιρα να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.79752/ΦΕΚ.3623/τ.Β/31-12-2014, η είσπραξη των παραπάνω τελών Γ.Ε.ΜΗ. να γίνεται πλέον από τις Δ.Ο.Υ.

Το Επιμελητήριο Πιερίας έγκαιρα ενημέρωσε τις επιχειρήσεις μέλη του για το θέμα αυτό, είτε μέσω του ιστοτόπου του (προηγούμενη σχετική μας ανακοίνωση: https://www.champier.gr/Page/display_page/7394) είτε μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου.

Υπενθυμίζουμε και πάλι στις επιχειρήσεις-μέλη μας την τακτοποίηση των τυχόν ανεξόφλητων τελών Γ.Ε.ΜΗ.

Για οτιδήποτε σχετικό μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Πιερίας, στο Τμήμα Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. – Υ.Μ.Σ., στο τηλέφωνο 2351023211 εσωτ. 1, Δευτέρα-Παρασκευή, 07:30-15:30 ή στο e-mail: info@champier.gr

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΔΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Το Επιμελητήριο Πιερίας, ως Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ανακοινώνει στις επιχειρήσεις τα εξής:

 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Αριθ.79752/ΦΕΚ.3623/τ.Β/31-12-2014, καθορίσθηκαν τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., με ισχύ από το έτος 2015 και εν συνεχεία, για κάθε νομική μορφή υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., για τις πιο συνηθισμένες νομικές μορφές

επιχειρήσεων, είναι:

 

Ατομικές Επιχειρήσεις

30.00€

Ομόρρυθμες Εταιρίες (Ο.Ε.)

80.00€

Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.)

80.00€

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.)

100.00€

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.)

100.00€

Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

150.00€

Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.)

320.00€

Η πληρωμή των τελών αυτών γίνεται μέσω των τραπεζικών υποκαταστημάτων, ύστερα από την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής μέσα από το https://services.businessportal.gr 

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν καταβάλει τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., μπορούν να το πράξουν, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση, μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α.79752/ΦΕΚ.3623/τ.Β/31-12-2014, τα τέλη αυτά θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται πλέον μέσω των Δ.Ο.Υ., όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το Επιμελητήριο Πιερίας, για τους παραπάνω λόγους, καλεί τις επιχειρήσεις υπόχρεες στο Γ.Ε.ΜΗ., να καταβάλουν, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση, τα τυχόν οφειλόμενα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας στο Γενικό  Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2018, έτσι ώστε να αποφύγουν τις όποιες συνέπειες της βεβαίωσης και είσπραξης αυτών από τη Δ.Ο.Υ.

Για οτιδήποτε σχετικό μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Πιερίας, στο Τμήμα Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. – Υ.Μ.Σ., στο τηλέφωνο 23510.23211 εσωτερικό 1, Δευτέρα-Παρασκευή, 07:30-15:30 ή στο e-mail: champier@otenet.gr 

Προηγούμενο Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας του ΕΣΠΑ στους τομείς εμπορίου και υπηρεσιών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας