Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου Επιμελητηρίου Πιερίας για την εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Πιερίας για την εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και τη λειτουργία του Επιμελητηρίου Πιερίας ως Υπηρεσία Μίας Στάσης

Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας,

Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.

Θεωρήσαμε σκόπιμο ως διοίκηση του Επιμελητηρίου Πιερίας να ενημερώσουμε τον κόσμο της Πιερίας, επιχειρηματικό και εν δυνάμει επιχειρηματικό, πρώτα δια μέσου των τοπικών ΜΜΕ για τη νέα μέρα που ξεκίνησε και στο δικό μας Επιμελητήριο όσον αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών.

Συγκεκριμένα από την 4η Απριλίου 2011 γίνεται και στο Επιμελητήριο Πιερίας εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3853/2010 ως Υπηρεσία Μίας Στάσης. Τέθηκε λοιπόν σε λειτουργία η εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και ήδη στελέχη του Επιμελητηρίου Πιερίας έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο για το πώς θα λειτουργεί το Επιμελητήριο Πιερίας ως Υπηρεσία Μίας Στάσης.

Θυμάστε πιστεύω το πάγιο αίτημα του Επιμελητήριου μας για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης μιας επιχείρησης. Φαντάζομαι επίσης πως δεν έχει διαφύγει της μνήμης σας το διαρκές αίτημα της μετεξέλιξης των Επιμελητηρίων σε One Stop Shop (σε ουσιαστικές Υπηρεσίες Μίας Στάσης). Βέβαια, η διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν ήταν καθόλου απλή καθώς έπρεπε να ενοποιηθούν 59 μητρώα Επιμελητηρίων, το μητρώο ανωνύμων εταιριών που τηρούνταν στις πρώην Νομαρχίες και τα βιβλία εταιρειών που τηρούνται στα 62 Πρωτοδικεία της χώρας. Η μετάπτωση σε πρώτη φάση των Επιμελητηριακών μητρώων θα μας οδηγήσει ουσιαστικά στο να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο χάρτη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Επειδή όμως ο χρόνος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος βρισκόμαστε ως Επιμελητήριο σε εγρήγορση ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στο δύσκολο εγχείρημα για το οποίο τόσα χρόνια παλέψαμε να υλοποιηθεί.

Για τυπικούς λόγους πρέπει να σας ενημερώσω ότι ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιρειών, ορίζεται εκ του νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με λίγα λόγια συμβολαιογράφος που συντάσσει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι συμβολαιογράφοι έχουν όμως να κάνουν μόνο με τη «γέννηση» της επιχείρησης με νομική μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Για οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη τροποποίηση που σχετίζεται με το Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Επιμελητήρια της χώρας για κάθε νομική μορφή εταιρείας.

Τη στιγμή που μιλάμε, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στο Επιμελητήριο Πιερίας. Μέσα από την ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με το Γ.Ε.ΜΗ. όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου-τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.-που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Βασικά μειώνεται η γραφειοκρατία και οι διοικητικές επιβαρύνσεις:

– Για παράδειγμα για τη σύσταση μιας απλής Ο.Ε. τα βήματα για έναν επιχειρηματία μειώνονται από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας επαφή με το δημόσιο, παρά μόνο στο τελικό σημείο Μίας Στάσης.

Στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται και περαιτέρω βήματα, όπως η ένταξη στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης και των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η ένταξη των ατομικών επιχειρήσεων στις ΥΜΣ καθώς και η δημιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας μίας στάσης για τη σύσταση εξαγωγικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα βήματα που έχει καταγράψει έως σήμερα η Δημόσια Διοίκηση απαιτούνται :

 • 9 διαφορετικές διαδικασίες για τη σύσταση Ο.Ε. και Ε.Ε.
 • 11 διαφορετικές διαδικασίες για τη σύσταση ΕΠΕ και Α.Ε.
 • Περίπου έως 38 ημέρες για την ολοκλήρωση της σύστασης εταιρειών.

Για παράδειγμα για τη σύσταση μιας Ο.Ε. μέχρι τις 04/04/2011 γίνονταν υποχρεωτικά τα ακόλουθα βήματα:

i. Προέγκριση επωνυμίας στο Επιμελητήριο
ii. Θεώρηση καταστατικού στο Επιμελητήριο
iii. Πληρωμή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη ΔΟΥ
iv. Πληρωμή Παράβολου στο Ταμείο Νομικών
v. Πληρωμή Παράβολου στο Ταμείο Πρόνοιας
vi. Αίτηση δημοσίευσης καταστατικού στο Πρωτοδικείο
vii. Ασφάλιση εταίρων στον ΟΑΕΕ
viii. Λήψη ΑΦΜ και έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
ix. Εγγραφή επιχείρησης στο Επιμελητήριο

Όλα τα παραπάνω βήματα με τις ΥΜΣ υποκαθίστανται πλέον από μία και μοναδική διαδικασία που εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης και την άμεση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας σε μία ημέρα ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη.

Με την ενεργοποίηση της σύστασης εταιρείας μέσω της ΥΜΣ υπάρχουν οι ακόλουθες αυτοματοποιημένες διαδικασίες:

 • Ταυτοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω ΑΦΜ με TAXIS
 • Έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΑΕΕ και ΙΚΑ
 • Λήψη ΑΦΜ για ημεδαπά νομικά και φυσικά πρόσωπα
 • Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
 • Έλεγχος φορολογικής ενημερότητας
 • Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Προέλεγχος Επωνυμίας
 • Αποστολή ανακοινώσεων προς το Εθνικό Τυπογραφείο

Εξυπακούεται ότι ένας πολύ βασικός παράγοντας που μας ώθησε στο να ζητάμε την εφαρμογή Υπηρεσιών Μίας Στάσης είναι οι ελαφρύνσεις κόστους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη η λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης εξασφαλίζει τις ακόλουθες μειώσεις κόστους:

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

Ο.Ε

Ε.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε.

 

ΠΡΟ ΓΕΜΗ

ΜΕΤΑ ΓΕΜΗ

ΠΡΟ ΓΕΜΗ

ΜΕΤΑ ΓΕΜΗ

ΠΡΟ ΓΕΜΗ

ΜΕΤΑ ΓΕΜΗ

ΠΡΟ ΓΕΜΗ

ΜΕΤΑ ΓΕΜΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

1099

385

1099

385

1752

568

2362

968

ΤΕΛΗ, ΦΟΡΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

246

231

246

231

624,8

341,8

1490

951

ΣΥΝΟΛΟ

1345

616

1345

616

2376,8

909,8

3852

1919

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 -54,2%

 -54,2%

 -61,7%

 -50,2%

 

Ανακεφαλαιώνοντας αγαπητοί μου πετυχαίνουμε πλέον:

 • Μία (1) ημέρα για την ίδρυση επιχείρησης αντί για 19
 • Ένα (1) σημείο επαφής για τον πολίτη αντί ια 8
 • Μία (1) διαδικασία αντί για 11
 • Ένα (1) Γενικό Εμπορικό Μητρώο που ενοποιεί 59 μητρώα επιμελητηρίων, το μητρώο Α.Ε. σε 54 Νομαρχίες και τα βιβλία εταιρειών στα 62 Πρωτοδικεία της Χώρας
 • Πέντε (5) πληροφοριακά συστήματα υπουργείων που διαλειτουργούν.

Επίσης θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το ότι μπορεί να συσταθεί εταιρεία στην Πιερία από οποιοδήποτε σημείο της χώρας κι αν βρίσκεται ο ενδιαφέρομενος.

Για παράδειγμα μπορεί κανείς να είναι σήμερα στο Ηράκλειο και να επιθυμεί να συστήσει πχ μια εμπορική Ε.Ε. στην Πιερία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ως Υπηρεσία Μίας Στάσης το Επιμελητήριο Ηρακλείου που θα βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τα στελέχη μας χωρίς να χρειαστεί καν να φύγει από την Κρήτη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση είμαι στη διάθεσή σας.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Προηγούμενο Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση ‘On line Σύμβουλος Επιχειρηματία & Ηλεκτρονική Αγορά για Τοπικά Παραγόμενα Προϊόντα’, 13/4/2011, 19:00

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας