Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπενθυμίζουμε ότι στις 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η συγκεκριμένα δράση έχει στόχο την  ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της εφαρμοσμένης και πειραματικής έρευνας και της καινοτομίας από επιχειρήσεις είτε αυτόνομα είτε μέσω συμπράξεων και συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα και φορείς του Δημοσίου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ και Κοινωφελή Ιδρύματα του Ν.4182/2013 που αποτελούν και τους υποψήφιους δικαιούχους.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης (δημόσια δαπάνη) είναι 6 εκ. ευρώ και χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000 έως 400.000 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 18 μήνες από την ένταξή τους στη δράση. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαικής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν για μισθολογικό κόστος, εξοπλισμό, μεταφορά τεχνογνωσίας, μελέτες, γενικότερα έξοδα κ.ά. Το ποσοστό επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις διαμορφώνεται ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξει ο υποψήφιος δικαιούχος και το μέγεθος της επιχείρησης και για τους οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων είναι

100%.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης, εδώ.

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΥΔ/ΕΠ ΠΚΜ διευκρινίζεται ότι:

α) για την επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας με αντικείμενο προϊόντα και διαδικασίες του πρωτογενή τομέα σας ενημερώνουμε ότι τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια καινοτομίας είναι επιλέξιμα με την προϋπόθεση στα σχήματα συνεργασίας να μην συμμετέχουν Επιχειρησιακές Ομάδες (Ε.Ο.) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) και ο φορέας της επένδυσης να διαθέτει τον Κωδικό Δραστηριότητας που θα δηλωθεί ως (ΚΑΔ) επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της Δημόσιας Χρηματοδότησης στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

β) αναφορικά με την συμπλήρωση μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του φυσικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας, σας ενημερώνουμε ότι τα πεδία που καλούνται να συμπληρώσουν οι επενδυτές είναι τα εξής:

1) Περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης – Περιγραφή φυσικού αντικειμένου.

2) Επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης – Σύντομη περιγραφή.

3) Μεθοδολογία υλοποίησης έργου – Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων.

4) Αναμενόμενα αποτελέσματα.

5) Στόχοι της επένδυσης.

6) Δραστηριότητες επικοινωνίας και δημοσιότητας της επένδυσης.

7) Κρισιμότητα επένδυσης.

8) Προστιθέμενη αξία επένδυσης.

9) Τρόποι επίτευξης στόχων επένδυσης.

10) Αναμενόμενα οφέλη από την επένδυση.

11) Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων – Αγορές – στόχοι της επιχείρησης.

12) Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων συνεργαζόμενων φορέων.

13) Οργανωτική δομή της επιχείρησης και διαχείριση του Έργου / Περιγραφή της σύμπραξης των συμμετεχόντων.

14) Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων τυχόν υπεργολάβου.

15) Καταγραφή αριθμού των νέων θέσεων απασχόλησης οι οποίες θα δημιουργηθούν (Οι θέσεις απασχόλησης είναι εξαρτημένης εργασίας και υπολογίζονται σε ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)).

Επισημαίνεται ότι, η Δράση “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι Δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για oποιαδήποτε νέα εξέλιξη της Δράσης, από την ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr), και του ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (για την ειδική σελίδα της Δράσης, πατήστε εδώ),καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στα οποία συνιστούμε να εγγραφείτε.

Eίμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία καθημερινά 9:00-13:30 (τηλ. 2310-480.000).

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ
Προηγούμενο Αντιμετώπιση του συνωστισμού εντός των καταστημάτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας