Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30-10-2020 για την ένταξη των επιχειρήσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων με τίτλο «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων»

Επιμελητήριο Πιερίας: Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30-10-2020 για την ένταξη των επιχειρήσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων με τίτλο «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αν.ν.4399/2016

Το Επιμελητήριο Πιερίας γνωστοποιεί στα μέλη του, που επιθυμούν να ενταχθούν στα εν επικεφαλίδι καθεστώτα ενισχύσεων, ότι η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 30-10-2020.

Σκοπός των ενισχύσεων είναι η στήριξη της απασχόλησης και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός για την «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ανέρχεται στα 350 εκ. ευρώ και αφορά σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος των υποβαλλόμενων επενδυτικών στοιχείων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α) για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ
β) για μεσαίες επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ
γ) για μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ
δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ
 
Ο προϋπολογισμός για την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανέρχεται στα 150 εκ. ευρώ και αφορά σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
 
Το ελάχιστο επιλέξιμο ποσό των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται:
α) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ
β) για μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ

Τα επενδυτικά σχέδια αμφοτέρων των καθεστώτων θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (αρ.2 στ.49 Γ.Α.Κ.),όπως είναι η δημιουργία νέας μονάδας ή η επέκταση της δυναμικότητος υφιστάμενης μονάδας κ.ά.

Ειδικά στην Π.Ε. Πιερίας τα ποσοστά ενίσχυσης είναι το 55% του επιλέξιμου ποσού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 45% για τις μεσαίες και το 35% για τις μεγάλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους ωφελούμενους από τις εν λόγω ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ν.4430/2016), οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ν.4384/2016).

Τα πλήρη στοιχεία για την ένταξη στο καθεστώς «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ή στο καθεστώς «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αναφέρονται στα ΦΕΚ Β΄ 3640/01-09-2020 και ΦΕΚ Β΄3641/01-09-2020, αντιστοίχως.

Προηγούμενο Εγχειρίδιο εγγραφής χρήστη στο ΠΚΣΕ στη Δράση “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας