Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γραφείο ΟΕΥ Καϊρου: Νέες τροποποιήσεις από το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής των εξαγωγικών επιχειρήσεων στο μητρώο εξαγωγέων του εν λόγω Υπουργείου, κατόπιν προσφυγής της ΕΕ στον ΠΟΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε φιλική συμφωνία με την Αίγυπτο στις διαβουλεύσεις του ΠΟΕ σχετικά με το σύστημα της Αιγύπτου για υποχρεωτική εγγραφή εξαγωγέων στην Αίγυπτο που εφαρμόζεται με το Υπουργικό Διάταγμα αριθ. 43/2016. Οι δεσμεύσεις, εάν εφαρμοστούν σωστά, θα λύσουν όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με αυτό το ζήτημα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΕΕ θα παρακολουθεί για τέσσερις μήνες – από τον Ιούλιο 2022 – την εκτέλεση αυτών των δεσμεύσεων και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προχωρήσει σε επιτροπή του ΠΟΕ σε περίπτωση που η Αίγυπτος δεν τις εφαρμόσει.

Ήδη από τις 15 Ιουνίου 2022, η Αίγυπτος δεσμεύεται και αναμένεται να εφαρμόσει τις ακόλουθες προσαρμογές στο σύστημα εγγραφής της:

1. Να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή απόφαση σε κάθε αιτούντα από κ.μ. της ΕΕ, του οποίου η εγγραφή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί ή έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί από το μητρώο τον Απρίλιο του 2022. Η απόφαση πρέπει να αναφέρει τα έγγραφα που λείπουν από τον φάκελο του αιτούντος ή έχουν λήξει.

2. Να καταχωρίσει κάθε αιτούντα, που δεν έχει ακόμη εγγραφεί ή έχει ανασταλεί από το μητρώο, αμέσως μετά την υποβολή των εγγράφων που λείπουν από τον φάκελο του ή που έχουν λήξει. Η Αίγυπτος δεν θα απαιτήσει από αυτούς τους αιτούντες να υποβάλουν νέες αιτήσεις εγγραφής.

3. Να καταχωρίσει κάθε αιτούντα, του οποίου η εγγραφή ακυρώθηκε από το μητρώο, αμέσως μετά την υποβολή της πλήρους αίτησης εγγραφής. Οι αιτήσεις θα θεωρούνται ολοκληρωμένες αμέσως μετά την υποβολή από τους ακυρωθέντες αιτούντες των εγγράφων που έχουν λήξει. Οι αιτούντες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τα υπόλοιπα έγγραφα από τον προηγούμενο φάκελο τους.

4. Να ελέγξει και να επιβεβαιώσει την πληρότητα των αρχείων αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.

5. Να παραδώσει σε κάθε αιτούντα κατά την υποβολή της πλήρους αίτησης εγγραφής γραπτή απόδειξη παραλαβής, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας παραλαβής. Για όλα τα πλήρη αρχεία, ένα αποδεικτικό πληρωμής του τέλους εγγραφής, που αναφέρει το όνομα αυτού που καταβάλει την πληρωμή και την ημερομηνία πληρωμής, θα θεωρείται απόδειξη παραλαβής των αιτήσεων εγγραφής.

6. Σε περίπτωση ελλιπών εγγράφων στην αίτηση εγγραφής και φακέλου, ο οποίος για το λόγο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη έγκυρος, θα πρέπει να υποβληθεί στον αιτούντα γραπτώς λίστα με τα δικαιολογητικά που λείπουν, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης.

7. Αποστολή αιτιολογημένης γραπτής απόφασης εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή αίτησης εγγραφής σε κάθε αιτούντα, τόσο σε περίπτωση εγγραφής όσο και σε περίπτωση μη εγγραφής. Η απόφαση θα περιλαμβάνει και ένδειξη της διαθέσιμης νομικής προσφυγής, ανάλογα με την περίπτωση.

8. Να περέχει γραπτώς μέσω email κάθε σχετική πληροφορία και αλλαγή της κατάστασής τους σε όλες τις εγγεγραμμένες, ανεσταλμένες και ακυρωμένες εγγραφές των εταιρειών κ.μ. της ΕΕ.

Σχετική στοχευμένη πληροφόρηση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.agora.mfa.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

18, Aisha El Taymoureya
Garden City, Cairo
Tel.: +202-27948482, 27952036
Fax: +202-27940684
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ: Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Ιούνιος/Ιούλιος 2022

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας