Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Τουριστικές Στρατηγικές Προς την Ανθεκτικότητα», την Παρασκευή 28 Ιουνίου, και ώρα Ελλάδας 11:00-13:00.

Καλησπέρα σας,

Για τη συμμετοχή σας και τη διάχυση της ενημέρωσης, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ομάδας εμπειρογνωμόνων «Together for EU Tourism – T4T» διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Τουριστικές Στρατηγικές Προς την Ανθεκτικότητα» (Tourism Strategies Towards Resilience), την Παρασκευή 28 Ιουνίου, και ώρα Ελλάδας 11:00-13:00.

Σύνδεσμος για την εγγραφή σας: εδώ.

Αντικείμενο του σεμιναρίου: Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση γύρω από δύο βασικά στοιχεία της στρατηγικής για τον τουρισμό, τα οποία έχουν αυξανόμενη σημασία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο:

  • Βελτίωση των στρατηγικών κοινωνικής αειφορίας για τον τουρισμό σε επίπεδο προορισμού, με ανάλογα οφέλη για τις κοινότητες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις.
  • Ενδυνάμωση των δημόσιων αρχών και των τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων στις αγροτικές περιοχές ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν, να συγκρίνουν και να βελτιώσουν τις τουριστικές στρατηγικές και πολιτικές τους.

Μέσω του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία, στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές που διευκολύνουν την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων και στρατηγικών για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του τουρισμού.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

1. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά των ταξιδιωτών και οι πρακτικές υπεύθυνων ταξιδιών μπορούν να ενσωματωθούν στις στρατηγικές του τουρισμού.

2. Να αναδείξει τη σημασία των μετρήσεων και των δεδομένων για την υποβοήθηση των αγροτικών προορισμών να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο την τουριστική τους προσφορά και τις υπηρεσίες τους.

3. Παροχή καθοδήγησης στους ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού για την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τουρισμού, τόσο σε επίπεδο αγροτικών περιοχών όσο και σε επίπεδο προορισμών.

4. Να παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές που εμπνέουν νέες προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό προορισμών και τις στρατηγικές τουρισμού.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τον τουριστικό τομέα  φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, των τοπικών αρχών, των τουριστικών επιχειρήσεων και ενώσεων, των κοινοτικών ομάδων, των ταξιδιωτικών εταιρειών και των διοργανωτών ταξιδιών που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση του τουρισμού ως μέσου βελτίωσης της αειφορίας και της οικονομικής αποδοτικότητας.

Παρακαλούμε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο εγγραφής με το δίκτυο των μελών και των συνεργατών σας.

Με εκτίμηση,

Δέσποινα Δαμιανίδου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Υπουργείο Τουρισμού
Λεωφ. Β. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 3736369
e-mail: damianidou_d@mintour.gr

Προηγούμενο Ετήσια Έκθεση 2023 για την οικονομία της Ρουμανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας