Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Μητρώο

Διαδικασία Εγγραφής – Μεταβολών Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Πιερίας

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
α. Αίτηση για προεγγραφή της επιχείρησης και έκδοση σχετικής ανακοίνωσης προς την αρμόδια ΔΟΥ. (σχετική αίτηση σε docσχετική αίτηση σε pdf).
β. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή εφόσον δεν έρχεται αυτοπροσώπως το ίδιο το μέλος να κάνει την εγγραφή (σχετική εξουσιοδότηση σε docσχετική εξουσιοδότηση σε pdf).
γ. Όταν γίνει η έναρξη της επιχείρησης θα προσκομίσετε:
i. Φωτοτυπία της έναρξης.
ii. Φωτοτυπία ταυτότητας.
iii. Συμπλήρωση σχετικής αίτησης (σχετική αίτηση σε docσχετική αίτηση σε pdf).
στη συνέχεια γίνεται η οριστική εγγραφή της επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καθώς επίσης και στο μητρώο του Επιμελητηρίου Πιερίας και εκδίδεται η σχετική ανακοίνωση.

2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
α. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή εφόσον δεν έρχεται αυτοπροσώπως το ίδιο το μέλος να κάνει τη ΜΕΤΑΒΟΛΗ (σχετική εξουσιοδότηση σε docσχετική εξουσιοδότηση σε pdf).
β. Αίτηση για την καταχώρηση της μεταβολής συνοδευόμενη από την αντίστοιχη βεβαίωση μεταβολής της αρμόδιας ΔΟΥ (σχετική αίτηση σε docσχετική αίτηση σε pdf)
γ. Έκδοση σχετικής ανακοίνωσης από το ΓΕΜΗ.

Σημείωση: στην περίπτωση κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου ακολουθείται η αντίστροφή διαδικασία από την προηγούμενη. Δηλαδή πρώτα βγαίνει η ανακοίνωση καταχώρησης του διακριτικού τίτλου από το ΓΕΜΗ και ύστερα πηγαίνετε στη ΔΟΥ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΕ ΚΑΙ ΕΕ

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΕ ή ΕΕ
Η εγγραφή προσωπικής εταιρίας γίνεται αυτόματα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου μέσα από την Υπηρεσία μιας στάσης. (διαδικασία σύστασης).

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με δύο τρόπους.
Α. Μέσα από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr. Μέσα από την εφαρμογή επιλέγετε την αίτηση που αφορά τροποποίηση καταστατικού (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας ένα καταστατικό με υπογραφές και με σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ και ένα χωρίς υπογραφές), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης αλλά και το ετήσιο τέλος της μερίδας της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση.
Β. Μέσα από το Επιμελητήριο Πιερίας. Εάν έρθετε στο Επιμελητήριο να κάνετε την τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω:
i. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (από όλα τα μέλη της εταιρίας) από την Αστυνομία ή ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή εφόσον πάνω στο καταστατικό που έχει σφραγιστεί πρώτα από την αρμόδια ΔΟΥ δεν υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής των εταίρων (σχετική εξουσιοδότηση σε docσχετική εξουσιοδότηση σε pdf).
ii. Το καταστατικό νομίμως υπογεγραμμένο από τους εταίρους και σφραγισμένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
iii. Το καταστατικό σε έντυπη μορφή χωρίς όμως τις υπογραφές των εταίρων.
Παρατηρήσεις:- το καταστατικό πρέπει να είναι κωδικοποιημένο.- όταν εισέρχονται στην εταιρία νέα μέλη θα πρέπει να ανεβάζετε στα λοιπά έγγραφα της επιχείρησης και τις ταυτότητες των νέων μελών.

3. ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Για να γίνει η συγκεκριμένη τροποποίηση θα πρέπει να ακολουθήσετε το βήμα (β) της παραπάνω διαδικασίας (δεν υπάρχει σχετική αίτηση που αφορά την αλλαγή νομικής μορφής εταιρίας).

4. ΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η λύση της προσωπικής εταιρίας ΟΕ και ΕΕ γίνεται με δύο τρόπους.

A. Μέσα από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr.
Η λύση γίνεται σε τρία στάδια:

1ο Στάδιο
Μέσα από την εφαρμογή επιλέγετε την αίτηση που αφορά αίτηση καταχώρησης απόφασης για λύση και θέση σε εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας ένα καταστατικό με υπογραφές και με σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ και ένα χωρίς υπογραφές), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης αλλά και το ετήσιο τέλος της μερίδας της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση που θέτει την εταιρία σε εκκαθάριση και ορίζει εκκαθαριστές.

2ο Στάδιο
Μέσα από την εφαρμογή επιλέγετε την αίτηση που αφορά αίτηση καταχώρησης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισής υπογεγραμμένο από τον εκκαθαριστή), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση του ισολογισμού.

3ο Στάδιο
Μέσα από την εφαρμογή επιλέγετε την αίτηση που αφορά Αίτηση Καταχώρισης απόφασης για έγκριση ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης και διαγραφή από το ΓΕΜΗ (αφού πρώτα ανεβάσετε στα έγγραφα της εταιρίας τον ισολογισμό λήξης εκκαθάρισής υπογεγραμμένο από τον εκκαθαριστή), συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία και πατάτε υποβολή. Αφού πληρωθεί το κόστος της αίτησης η αίτηση προωθείται στην υπηρεσία ΓΕΜΗ όπου διεκπεραιώνει την υπόθεση και βγάζει την σχετική ανακοίνωση διαγραφής της εταιρίας.

B. Μέσα από το Επιμελητήριο Πιερίας.
Εάν έρθετε στο Επιμελητήριο να κάνετε την λύση της εταιρίας πρέπει να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία έχοντας μαζί την Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (από όλα τα μέλη της εταιρίας) από την Αστυνομία ή ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή εφόσον πάνω στο συμφωνητικό λύσης που έχει σφραγιστεί πρώτα από την αρμόδια ΔΟΥ δεν υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής των εταίρων (σχετική εξουσιοδότηση σε docσχετική εξουσιοδότηση σε pdf).

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας