Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Συστημικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συστημικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

———————————–

Καθηγητής Νικήτας Ασημακόπουλος
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

———————————–

Το Συστημικό Management αποτελεί τη σύγχρονη προσέγγιση στο Management των επιχειρήσεων και οργανισμών, και προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ΚΕΔΙΒΙΜ, μέσω του Επαγγελματικού Προγράμματος:

CSAP Mastering Program, www.csap.gr

Σύντομη Παρουσίαση σε Video και PDF αρχείο:

Το CSAP Mastering Program είναι η ουσιαστική Γέφυρα Πανεπιστημίου – Αγοράς και αποτελεί την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς

Μέσω του CSAP (Certified Systemic Analyst Professional) πιστοποιείται ο επαγγελματίας συστημικός αναλυτής για το Συστημικό Management.

Συστημικό Management σημαίνει συνολική προσέγγιση και υλοποίηση σύγχρονων έργων διαχείρισης πολυπλοκότητας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών χρησιμοποιώντας Συστημικές Μεθοδολογίες με το αντίστοιχο λογισμικό τους.

Το Συστημικό Management δεν προσφέρεται από κανένα άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα της Χώρας μας. Οι διαλέξεις μεταδίδονται ζωντανά για τους εξ αποστάσεως φοιτητές μας. Είναι μη κερδοσκοπικό και δεν αμείβονται οι καθηγητές του.

To CSAP είναι το μακροβιότερο Πρόγραμμα με Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς που λειτουργεί για 15 περίπου έτη που εκπαιδεύει και δημιουργεί τους επαγγελματίες του σύγχρονου Συστημικού Management και για την ψηφιακή εποχή.

Είναι ένα σύγχρονο Πρόγραμμα που προσφέρει στους αποφοίτους του τη μοναδική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος “Συμβούλου Επιχειρήσεων” από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κατοχυρώνει Επαγγελματικά Δικαιώματα σε όσους την αποκτήσουν.

Με την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ανοίγονται “Πόρτες” Εργασίας και Μεταγραφή για καλύτερη εργασία. Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος δίδει τη δυνατότητα στον κατέχοντα να υπογράφει μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας κλασσικών και ψηφιακών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας Συστημικά Επιστημονικά Εργαλεία με το αντίστοιχο λογισμικό τους.

Το CSAP πιστοποιείται και από την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών που λειτουργεί στο CSAP ως ο εξωτερικός φορέας πιστοποίησης ακολουθώντας το πρότυπο ISO 17024 πιστοποίησης φυσικών προσώπων.

Το CSAP απευθύνεται σε αποφοίτους των Πανεπιστημίων της Χώρας αλλά δέχεται και επαγγελματίες με ή χωρίς πτυχίο. Είναι μία καινοτομία του Προγράμματος να δέχεται επαγγελματίες χωρίς πτυχίο που έχουν όμως διοικητική εμπειρία και δεν τους δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να εισέλθουν σε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να λάβουν πιστοποιημένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου.

Στο CSAP διδάσκουν Καθηγητές Πανεπιστημίων της Χώρας μας και επαγγελματίες της Αγοράς σε διάφορους τομείς του Συστημικού Management.

Αρκετοί Οργανισμοί και Εταιρείες στέλνουν τα στελέχη τους να εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν από το CSAP ώστε να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικώς τα εργαλεία του Συστημικού Management.

Οι Μεθοδολογίες και το σχετικό Λογισμικό του CSAP εφαρμόζεται άμεσα και αποτελεσματικώς από τα πιστοποιημένα πρόσωπα του CSAP και βεβαίως είναι αυτοί που κάνουν τη σημαντική διαφορά στην Αγορά.

Το CSAP στηρίζεται στο τρίπτυχο:

Εκπαίδευση – Ενδυνάμωση – Επαγγελματικές Εμπειρίες

στο www.csap.gr υπάρχουν όλες οι πληροφορίες

Τα οφέλη του CSAP για τα Στελέχη και για τις Επιχειρήσεις αναφέρονται αναλυτικώς στο site. Με 2 λόγια το CSAP καινοτομεί στο να εφαρμόζει αποτελεσματικώς το Συστημικό Τρόπο Σχεδιασμού της Σκέψεως με Εργαλεία στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Οι καινοτομίες του CSAP Mastering Program και οι δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών αυτή την περίοδο, μέσω του γράφοντος, προεδρεύουμε της European Union for Systemics στις Βρυξέλλες. Είναι τιμή για τη Χώρα μας Έλληνες επιστήμονες να τυγχάνουν τέτοιας αναγνώρισης.

Πολύ σύντομα το CSAP καλύπτει:

 1. Συστημικές Μεθοδολογίες και αντίστοιχο λογισμικό για όλα τα οργανωτικά επίπεδα μίας επιχείρησης
 2. Δυναμικές Προσεγγίσεις σε πραγματικό ζωντανό χρόνο παρακολούθηση και πρόβλεψη των καταστάσεων μίας επιχείρησης με βάση το Business Plan
 3. Πρωτοπορία με τη Συστημική Προσέγγιση για Συλλογικές Αποφάσεις σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα που θα καταλήξουν σε Ομοφωνία. Η εφαρμογή αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε έργα Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων.
 4. Ειδική εκπαίδευση γίνεται στην αποτελεσματική διαχείριση των έργων που μπορεί να οδηγήσει σε PMP πιστοποίηση κατά PMI.

Άλλες Επαγγελματικές Ειδικεύσεις του CSAP

 1. Συστημικές Διαπραγματεύσεις
 2. Εταιρικό και Προσωπικό Branding
 3. Systemic Business Plan και Business Model Canvas
 4. Συστημικό Marketing
 5. Systemic Business Coaching
 6. Business Process Management
 7. TQM
 8. Lean Six Sigma
 9. Business Ethics
 10. Συστημικές Πωλήσεις
 11. Διαχείριση Επικοινωνιών
 12. Πολλά Επαγγελματικά σχετικά Σεμινάρια

Οι φοιτητές του Προγράμματος υποχρεωτικά πραγματοποιούν 2 επαγγελματικές εργασίες σε περιβάλλον εργασίας και το CSAP Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη Μελέτη Πιστοποίησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον με εφαρμογή των εργαλείων του Προγράμματος. Για την απονομή της Πιστοποίησης πρέπει να γίνει παρουσίαση της Μελέτης Πιστοποίησης σε Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών.

Αποτελέσματα του CSAP Mastering Program:

 1. Οι απόφοιτοί μας δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να γίνουν μέλη του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κα να λάβουν την Άδεια Άσκησης
  1. Επαγγέλματος “Συμβούλου Επιχειρήσεων”. Είναι τιμή για το Πανεπιστήμιό μας να προσφέρει αυτή τη μοναδική ευκαιρία στους Έλληνες πολίτες.
  2. Ανοίγονται “Πόρτες” στην Αγορά διότι το CSAP είναι γνωστό έχοντας πολύ καλό Brand Name στα 15 χρόνια της λειτουργίας του.
  3. Δεχόμαστε επαγγελματίες με ή χωρίς πτυχίο.
  4. Το CSAP λειτουργεί βασικά μόνο Σάββατο πρωί στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και είναι και από απόσταση με ζωντανή παρακολούθηση.
  Επιπλέον, σας προσκαλούμε στο CSAP για να παρακολουθήσετε δωρεάν τις ανοιχτές επαγγελματικές διαλέξεις του που είναι η κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου μας στους Έλληνες πολίτες.Συμπλήρωσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο site του Προγράμματος www.csap.gr και θα λάβετε σύντομα ενημέρωση.Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί στους δρόμους του Συστημικού Management για να απολαύσουμε τον άλλο τρόπο σκέψης και αποτελεσματικής υλοποίησης.
Προηγούμενο 8η Διεθνής Έκθεση Μαρντίνης Γεωργικού Εξοπλισμού Τροφίμων και Κτηνοτροφίμων, 26 – 30 Οκτωβρίου 2022, Μαρντίν, Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας