Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τους Ενεργειακούς Ελέγχους

Σχετ.: Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51153/09.05.2023 (Β΄3187)

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων», που αντικατέστησε την όμοιά της ΥΑ 175275/22.05.2018 (Β’ 1927), με τις εξής κύριες αλλαγές:

• Το πεδίο εφαρμογής αφορά σε Τελικούς Χρήστες (νέος ορισμός), δηλαδή Υπόχρεες και μη Υπόχρεες Επιχειρήσεις
• Ο ενεργειακός έλεγχος γίνεται σε εγκαταστάσεις ή κτίρια ή οχήματα που ορίζονται ως «Στοιχεία κατανάλωσης»
• Δεν υφίσταται περιορισμός στην υποβολή ενεργειακών ελέγχων πλην των Υπόχρεων Επιχειρήσεων που υποβάλλουν μια (1) φορά ανά έτος. Όλοι οι Τελικοί Χρήστες έχουνδυνατότητα μιας (1) τροποποίησης ανά έτος.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Σίτα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Μεσογείων 119 – 11526,  Αθήνα
e-mail: depea@prv.ypeka.gr

Προηγούμενο ΕΒΕΑ: Δελτίο Ζητήσεων – Προσφορών, Ιούνιος 2023

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας