Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πολιτική Ποιότητας

Το Επιμελητήριο Πιερίας σκοπεύει, μέσα στα όρια της περιφέρειάς του, στην προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της Εθνικής Οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.

Στα πλαίσια επίτευξης αυτού του σκοπού έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που καλύπτει το πεδίο:
 Διοικητικές Υπηρεσίες Επιμελητηρίου, Υπηρεσίες Μητρώου, Διοργάνωση και Υλοποίηση Σεμιναρίων και Εκδηλώσεων
 Σχεδιασμός, Προγραμματισμό και Ωρίμανση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Το ΣΔΠ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις:
της σχετικής με τη λειτουργία του Νομοθεσίας
 του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015
– τα κριτήρια για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας, όπως αυτά έχουν τεθεί κατά τη μεταβατική περίοδο.

Τόσο η Διοίκηση όσο και το προσωπικό του Επιμελητηρίου Πιερίας δεσμεύονται στην πιστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από την οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι του, οι οποίοι συνοψίζονται στους:
Βελτίωση της λειτουργίας του Επιμελητηρίου μέσα από τον προσδιορισμό των απαραίτητων διεργασιών και πόρων.
Αύξηση της αξιοπιστίας του Επιμελητηρίου μέσω της λειτουργίας του με σαφώς προσδιορισμένες και εγκεκριμένες Διαδικασίες.
Αύξηση της ικανοποίησης των Ενδιαφερομένων Μερών μέσα από μια συστηματική προσέγγιση αναζήτησης και ικανοποίησης των απαιτήσεων τους και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας του Επιμελητηρίου μέσω της επίτευξης των στόχων ποιότητας και της συστηματικής διαχείρισης απειλών και ευκαιριών.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και οι αρχές της και οι στόχοι της ανασκοπούνται περιοδικά από τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Πιερίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 30/10/2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας