Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/70 ΤΜ – Προμήθεια Μικροϋλικών Ένδυσης

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/70 ΤΜ προκηρύσσει 2ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Σκοπό την Προμήθεια «Μικροϋλικών Ένδυσης» για την Υλοποίηση της Παραγωγικής Διαδικασίας του 700 ΣΕ, για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ-ΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: εκατόν οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (108.494,64 €) άνευ Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ – Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια Μηνιγγίτιδας)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας