Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

251 ΓΝΑ: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες)

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 32/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες) προς Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», (αριθμός  συστήματοςΕΣΗΔΗΣ: 354453).Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 77.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 87.010,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ […]

4η ΥΠΕ: Προμήθεια ιατρικών αερίων (CPV: 24111500-0, Ιατρικά αέρια)

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 31184 Διακήρυξη προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια ιατρικών αερίων (CPV: 24111500-0, Ιατρικά αέρια) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης». CPV: […]

Ελληνική Αστυνομία: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με την υπ’ αριθμ. 08/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με θέμα: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι εννέα (09) Τ/Θ οχήματα […]

ΑΣΔΥΣ: Δέκα (10) Διακηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων

 50. «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών 304 ΠΕΒ» Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση ΥποστήριξηςΣτρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 50/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης με ανοικτή διαδικασία, με θέμα: «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών 304 ΠΕΒ» και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31 Ιουλίου […]

ΑΣΔΥΣ: Προμήθεια Συστημάτων Καθαρισμού Ύδατος

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 49/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης με ανοικτή διαδικασία, με θέμα: «Προμήθεια Συστημάτων Καθαρισμού Ύδατος» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και […]

ΑΣΔΥΣ: Προμήθεια Υλικών ΧΒΡΠ Άμυνας

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 48/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης με ανοικτή διαδικασία, με θέμα: «Προμήθεια Υλικών ΧΒΡΠ Άμυνας» και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 30η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στη […]

ΑΣΔΥΣ: Προμήθεια Σωσιβίων Τύπου Tactical Side Pouch Flotation Device (TSPFD) – 615 τεμ.

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 47/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης με ανοικτή διαδικασία, με θέμα: «Προμήθεια Σωσιβίων Τύπου Tactical Side Pouch Flotation Device (TSPFD) – 615 τεμ.» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει […]

ΑΣΔΥΣ: Προμήθεια Συστήματος Στοχοποίησης (Καταδείκτης Στόχων)

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 46/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης με ανοικτή διαδικασία, με θέμα: «Προμήθεια Συστήματος Στοχοποίησης (Καταδείκτης Στόχων)» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την […]

ΑΣΔΥΣ: Προμήθεια Επιδέσμου Ίσχαιμου Περίδεσης Άκρων Τύπου Ιμάντα (Tourniquet), (10.000 τεμ.)

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 45/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης με ανοικτή διαδικασία, με θέμα: «Προμήθεια Επιδέσμου Ίσχαιμου Περίδεσης Άκρων Τύπου Ιμάντα (Tourniquet), (10.000 τεμ.)» και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2024, ημέρα […]

ΑΣΔΥΣ: 1. Αντιβομβική Στολή – Αντιβαλλιστικά Γιλέκα 2. Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Κρανών 3. Προμήθεια Ειδών Εξάρτυσης

1. Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού EOD του ΤΕΝΞ (Αντιβομβική Στολή – Αντιβαλλιστικά Γιλέκα και «Αντιβαλλιστικά Κράνη)» Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 42/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης με ανοικτή διαδικασία, με θέμα: «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού EOD του ΤΕΝΞ (Αντιβομβική Στολή – […]

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας