Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ)/ΔΥΟ/ΤΜ. ΠΡΟΜ., με την υπ’ αριθμ. 22/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: «Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 168586). Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 109.194,40€ […]

Συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ, προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 30/2022 διακήρυξη προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού με θέμα: «Συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ, προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ». Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 15η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 Αποσφράγιση των φακέλων […]

Επιμελητήριο Πιερίας: Παράταση προθεσμίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης συνεργασίας

Παράταση προθεσμίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Επιμελητηρίου Πιερίας. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής βιογραφικών έως 15/9/2022, για σύναψη συνεργασίας, με σύμβαση μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης […]

Καζαχστάν – Επενδυτικά Έργα και ευκαιρίες στην περιφέρεια Jetysu Καζαχστάν για την προγραμματική περίοδο 2022-2030. Ενημέρωση Φορέων

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ/Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, σε συνέχεια της ενημέρωσης από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Νουρ-Σουλτάν, αποστέλλει παρουσίαση, σχετικά με επενδυτικό πρόγραμμα της εν θέματι Περιφέρειας του Καζαχστάν, η οποία επικεντρώνεται σε τέσσερεις (4) τομείς-προτεραιότητας: γεωργία, τουρισμό και ΑΠΕ. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε από την Πρεσβεία […]

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, με την υπ’ αριθμ. 03/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρουμένων οχημάτων) είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα […]

Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS)

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 32/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS)», για κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: […]

Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ανακοινώνουμε ότι το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ), με την υπ’ αριθμ. 36/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας», (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169962), συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης: 97.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 120.528,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον […]

201 ΚΕΦΑ – Προμήθεια μίας (1) συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415 (O/N 223175)

Ανακοινώνουμε ότι το 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΕΦΑ) / Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3), με την υπ’ αριθμ. 06/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια μίας (1) συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415 (O/N 223175)», Συνολικής Προϋπολογισθείσας Δαπάνης 130.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, 161.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 30 Αυγούστου […]

4 ΥΠΕ – Προμήθεια Ακτινογραφικών φιλμ

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 46/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Ακτινογραφικών φιλμ», » (cpv: 32354100-0, Ακτινογραφικά φιλμ), για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και […]

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ανακοινώνει τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας: «Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)». Σύμφωνα με το Α.Π.5388/22-07-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter