Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΥΠΕΘΑ: Αξιοποίηση Υλικών

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ Γ´ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)/ΔΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ)/ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΔ), με τον υπ’ αριθμ. 01/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με θέμα: «Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ». Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων […]

E.A.: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών (κάλυκες φυσιγγίων παντοειδείς) (37.068,56Κgr)»

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ με την υπ’ αριθμ. 04/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας – κάλυκες φυσιγγίων παντοειδείς (37.068,56Κgr)». Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από […]

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ» : Μηχανολογικός Εξοπλισμός Πλυντηρίων – Τεχνικός Διάλογος

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 3β (ΥΛΙΚΑ ΥΠ), ολοκλήρωσε τη σύνταξη του σχεδίου της 1ης έκδοσης της (γ) όμοιας Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ), το οποίο έχει αναρτηθεί για τεχνικό διάλογο μέχρι τις 15 Μαρτίου  2024, στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης ΠΕΔ (ΗΕΔ ΠΕΔ), στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr […]

251 ΓΝΑ: Προμήθεια  Ειδών Καθαριότητας

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 08/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια  Ειδών Καθαριότητας για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας». Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 325301 Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 80.359,53€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 99.645,82€ συμπεριλαμβανομένου […]

251 ΓΝΑ: Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere»

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 02/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης,  με θέμα: : «Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης […]

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι -----2024-2.jpg

Διεθνής Διαγωνισμός Επιτραπέζιας Ελιάς Καλαμάτας το Μάιο 2024

Αγαπητά μέλη, Σας ανακοινώνουμε ότι το  Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διαπιστευμένο για τη γευσιγνωστική ανάλυση της επιτραπέζιας ελιάς, διοργανώνει Διεθνή Διαγωνισμό Επιτραπέζιας Ελιάς Καλαμάτας το Μάιο 2024. Περισσότερες πληροφορίες: https://kalamataawards.uop.gr/

ΜΕΡΥΠ: Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην Π.Ε. Λάρισας

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ι, με την υπ’ αριθμ. 08/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες του ΣΠ Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην Π.Ε. Λάρισας» Η ενδεικτική συνολική προϋπολογισθείσα αξία για 24 μήνες ανέρχεται […]

Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού: Προμήθεια Υλικών Μετασκευής/ Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 50Ε/22 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας–Πλαίσιο Χρονικού Ορίζοντα Ενός (1) Έτους, με θέμα: «Προμήθεια Υλικών Μετασκευής/ Αναβάθμισης Συστήματος Ανακρέμασης ΠΜ Καταπελτών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ». Κωδικός CPV: 44540000-7, 44523300-5 Εκτιμώμενης Αξίας:  290.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Τρίτων) Κριτήριο Ανάθεσης […]

Επιμελητήριο Σάμου: Παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε 280 ανέργους στο Βόρειο Αιγαίο (Σάμο και Ικαρία)

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ, με αριθμ.πρωτ. 192/2024, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Παροχή  συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε 280 ανέργους στο Βόρειο Αιγαίο (Σάμο και Ικαρία)». Συνολικός προϋπολογισμός: εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (677.600,00€) με 0,00 € Φ.Π.Α. (0%). Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 36 […]

ΑΣΔΥΣ: Α. «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Πύργου – Πυροβόλου Αρμάτων LEO2» Β. «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη ΣΕΠ Αρμάτων LEO2»

Αγαπητά μέλη, Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, θα πραγματοποιήσει  τους παρακάτω Δημόσιους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς: Α. Με την υπ’ αριθμ. 08/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ-Π) διάρκειας 3 ετών, με θέμα: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Πύργου – Πυροβόλου Αρμάτων LEO2». Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας