Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ” – Προμήθεια (80.800 ζευγών) πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών τύπου Ι

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 7, προκηρύσσει με το Φ.600.163/191/423688/Σ.4043/20 Δεκ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α, σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια (80.800 ζευγών) πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών τύπου Ι, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (323.200,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Αριθμός Διαγωνισμού: 96/21 και αριθμός διακήρυξης: 96.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 Έναρξη υποβολής προσφορών η 28 Δεκ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 31 Ιαν 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 04 Φεβ 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

 Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 3224 και ΦΑΞ: 210 3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Αντισυνταγματάρχης (ΥΠ) Μιχαήλ Τσακίρογλου (email: asdysdpm@otenet.gr).

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ” – Προμήθεια (40.000 τεμ.) επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου (τζάκετ παραλλαγής)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας