Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. Λούκας Ράχης Πιερίας Ο.Π. – Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή εκτελεστικού(ών) οργανισμού(ών) για την προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε τρίτες χώρες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. Λούκας Ράχης Πιερίας Ο.Π. είναι Συντονιστής του πολυπρογράμματος 101015762 – EU Orchards of Taste που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση τον Ιούνιο 2020 στα πλαίσια του Καν (ΕΕ) 1144/2014 και των Καν (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και της πρόσκλησης AGRI-MULTI-C-2020 σε συνεργασία με τους:

  1. ΑΣ Σπαραγγοπαραγών Νέστου και
  2. την ASOCIATIA ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA PRODCOM LEGUME FRUCTE DIN ROMANIA

συνολικού προϋπολογισμού 2.952.562 ευρώ για την προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε τρίτες χώρες (Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία και Ν. Κορέα).

Το πολυπρόγραμμα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση σύμφωνα με την Ref. Ares(2020)4845721 – 16/09/2020 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία έναρξης του προγράμματος την 01.01.2021 και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

Για την υλοποίηση των δράσεων του έργου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.695.282 ευρώ ο Συντονιστής διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή εκτελεστικού(ών) οργανισμού(ών) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα και οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συντονιστή – Ράχη Πιερίας 60100. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους, στα γραφεία του Συντονιστή.

Το πλήρες τεύχος διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στις ιστοσελίδες:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Ντούρος

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος υποβολής προσφορών και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και των δράσεων προς ανάθεση περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού. Διάρκεια ισχύς προσφορών δύο (2) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Ολοκλήρωση υποβολών για τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας