Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ’ Αριθμ: 56/18 Ανοικτού Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/70 ΤΜ προκηρύσσει Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικής Μεταφοράς Προσωπικού από Ελλάδα στη Νήσο Κύπρο και Αντιστρόφως με έναν Οικονομικό Φορέα, με Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση, με

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το τεύχος της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού: πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (5.370.967,74 €) άνευ Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Πιερίας με θέμα: «GDPR: Πόσο μας αφορά; Οι αλλαγές που προβλέπει ο Νέος Γενικός Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις»

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter